Nová metoda dokáže odhalit problémy s alkoholem, aniž o nich víte

Praha - Čeští zdravotníci mají k dispozici další z klíčových nástrojů, který má pomoci v boji proti závislosti na alkoholu. Je založen na screeningovém vyšetření a krátké intervenci. Tato metodika je určena pro osoby, které si vůbec neuvědomují, že by mohli mít s alkoholem problém. Měla by podchytit lidi, kteří by k závislosti na alkoholu v budoucnu inklinovali.

„Při běžné návštěvě ordinace se lékař velmi krátce zeptá, zda by měl pacient zájem sdělit mu své údaje - zda a v jaké míře pije alkohol a popovídat si o tom. Později proškolíme i sociální pracovníky,“ uvedl náměstek pro zdravotní péči Ferdinand Polák. 

Jde o koncept přijatý ze Spojených států a podle Poláka je „kupodivu velmi dobrý“. Tato metoda, založená na dobrovolnosti a rychlosti, dokáže vytipovat lidi, kteří by se mohli stát v budoucnu závislí. Pokud se zahájí včasná preventivní opatření, bude možné se vyhnout následné léčbě závislosti. 

1 dávka alkoholu = 1 pivo nebo 2 deci vína nebo malý panák

  • Žena může vypít maximálně jednu dávku alkoholu denně, při jednorázové příležitosti 3 dávky
  • Muž může vypít maximálně dvě dávky alkoholu denně, při příležitostných akcích 4 dávky

Mezi skupiny lidí, které by se měli hlídat, respektive nepít vůbec, patří například těhotné nebo řidiči. „Skupina, která by pít neměla, jsou mladiství. Čím později začneme užívat návykovou látku, tím lépe,“ zdůraznil Polák. 

Spotřeba lihu je v České republice nadprůměrná. „Ale vymykáme se spíše v některých podskupinách, bohužel například v pití adolescentů. Problémem je nárazové pití při různých příležitostech, speciálně u studentů. Jsme ve stejné skupině jako třeba Dánové,“ konstatoval Polák. 

Video Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Ferdinand Polák hostem Studia 6
video

Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Ferdinand Polák hostem Studia 6