Volební kandidátky jsou uzavřené, už do nich nikdo nezasáhne

Praha – Kdo bude kandidovat do Poslanecké sněmovny, už je dáno. Strany měly do 16:00 možnost doplnit či upravit pořadí kandidátů na kandidátních listinách, čehož některé strany ještě využily – hlavně ty menší. Lhůta je daná zákonem o volbách do sněmovny. Znamenalo to pro krajské úřady a pražský magistrát, aby zajistily své pracovníky, kteří budou osobně, případně elektronicky přijímat doplnění kandidátních listin.

Úplný konec přihlašování kandidátů pro sněmovní volby byl pro krajské úředníky trochu nepříjemný – museli do práce v sobotu. Většina stran sice své zmocněnce na poslední chvíli už neposílala, přesto úředníci nebyli bez práce. „Dnes nás navštívili dva zmocněnci. Jedna strana doplňovala čtyři kandidáty a jedno politické hnutí doplňovalo 33 kandidátů,“ uvedla vedoucí středočeského oddělení správních agend Eva Jůzová. Dvě návštěvy měli také moravskoslezští úředníci, strany zde však neudělaly zásadní změny. „Nezaznamenali jsme, že by někdo měnil někoho z lídrů stran a politických subjektů,“ podotkl referent krajského úřadu Jan Berousek.

Podle Vladimíra Řepky z ministerstva vnitra skončila lhůta na pozměňování kandidátek v 16:00 – tehdy muselo být vše buď na podatelně, nebo v rukou úředníků, na další žádosti už nebude brán zřetel, upozornil Řepka. Kandidující uskupení nebudou moci argumentovat tím, že dnešek není pracovním dnem. To, že lhůta končí v sobotu, je dáno tím, že organizační volební lhůty se pro předčasné volby na rozdíl od minulosti zkrátily zpravidla o třetinu.

Video Lenka Drmotová o uzavření kandidátek
video

Lenka Drmotová o uzavření kandidátek

Krajské úřady měly dnes také termín k přezkoumání kandidátních listin, zda splňují všechny náležitosti, na případné výzvy k nápravě mají ale čas až do pondělí. „Pokud zjistí nějaké nesrovnalosti, informují politický subjekt a ten má čas do 29. září, aby tyto nesrovnalosti napravil,“ přiblížil mluvčí ministerstva vnitra Jiří Korbel. Mezi obvyklé nedostatky patří chybně uvedená data narození, místa trvalého bydliště nebo v některých případech i jména kandidátů. Při minulých volbách před třemi lety pak měla jedna ze stran na kandidátní listině víc adeptů na poslance, než kolik jich povoluje zákon.

Na víkendové dny připadly také nejzazší termíny pro zřízení účtů u ČNB, na které kandidující strany musely složit příspěvek na úhradu volebních nákladů, nebo poslední termín pro zápis do seznamu voličů v zahraničí. O prvním říjnovém víkendu pak ještě končí lhůta pro jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí, které budou na hlasování dohlížet. Obce a ambasády však tento krok pravděpodobně stihnou během pracovních dní.