Hyperaktivita se u dětí naplno projeví až při vstupu do školy

Praha - S nástupem školního režimu se u některých dětí můžou projevit poruchy chování a učení. Anglická zkratka ADHD označuje jednu z nich - hyperaktivitu. V Česku si vyslechne tuto diagnózu dvacet až třicet tisíc dětí. Zklidňovat se začínají obvykle kolem dvanáctého roku, kdy jejich mozek dozrává, a jsou tak schopné se více soustředit a lépe ovládat své chování.

Hyperaktivní děti bývají hodně živé už ve školce, naplno se ale vše ukáže až při vstupu na základní školu, kde jsou na děti kladeny větší nároky. Sedět v klidu a soustředit se je pak pro mnohé z nich velký problém. V hodině potom často vyrušují a nedávají pozor. 

Stejnou diagnózu lékaři stanovili i desetiletému Ondřejovi z Prahy. Do pedagogicko-psychologické poradny ho doporučila třídní učitelka. Ondrovi vedle dyslexie a dysgrafie odhalili i středně těžkou poruchu soustředění a hyperaktivitu. „Ondra je velice živý žák, ale je chytrý, takže se s ním dobře pracuje,“ říká jeho učitelka ze ZŠ Táborská Ljuba Černá.

Právě učitel může hrát při zvládání hyperaktivních dětí důležitou roli. „Máme nesmírné štěstí na třídní učitelku, protože Ondrovi nikdy nedala poznámku za vyrušování,“ podotýká Ondrova maminka Petra Mžourková. Podle Miloslavy Pospíšilové, učitelky ze ZŠ Kavčí hory, potřebují hyperaktivní děti především lásku a musí se jim dát šance, aby ukázaly, že mají vysoké IQ. Často totiž bývají velmi talentované.

Příčinu hyperaktivity vidí odborníci v nerovnoměrném dozrávání mozku. Lehčí poruchy se dají vyrovnat terapií a úpravou životosprávy. „Velmi často zjišťujeme, že jsou v mozkové tkáni veliké toxické zátěže,“ uvedla psycholožka Jarmila Klímová.

Video Hyperaktivní děti v Událostech
video

Hyperaktivní děti v Událostech