Děti se ke spánku ve školce nesmí nutit, rodiče si můžou stěžovat

Brno – Učitelky v mateřských školách nemají děti nutit ke spánku po obědě. Podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je to dokonce nepřípustné. Pokud učitelé přesto spánek po dětech nekompromisně vyžadují, mohou si na ně rodiče stěžovat na České školní inspekci. Uvedl to zástupce ombudsmana Stanislav Křeček.

S netradičním problémem se na kancelář veřejného ochránce práv obrátila jedna z maminek. V řadě školek musí děti po obědě ležet hodinu a půl na lůžku, i když se jim spát nechce. Podle nespokojené maminky pak mají mnohdy problém večer usnout, zbytečně se utlumují i děti přirozeně aktivní, zvídavé a tvořivé, které by před poledním spánkem daly přednost nějaké klidné činnosti.

Ombudsman ani jeho zástupce ze zákona nemají právo nařizovat ředitelům školek nebo učitelkám, jak mají pracovat. Křeček proto stěžovatelku odkázal na Českou školní inspekci. Podle ní se učitelé musí řídit Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V něm se mimo jiné uvádí, že ve školce má být respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. „Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku. Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné,“ stojí v RVP.

„Každé dítě je samozřejmě jiné. Nutit je, aby se chovaly podle jedné škatulky, není asi v pořádku… Předpisů, nařízení a doporučení je možná více, než by bylo zapotřebí. Ponechávat věcem volnější průběh by bylo daleko vhodnější,“ domnívá se Křeček.     

Pokud se školky rámcovým programem neřídí, měla by podle Křečka sjednat nápravu školní inspekce a vedení mateřinky o celé věci poučit. „Nejsou-li rodiče spokojeni s výsledkem kontroly, mohou podat podnět ochránci vůči postupu inspekce,“ dodal.

Video Stanislav Křeček ke spánku ve školkách
video

Stanislav Křeček ke spánku ve školkách