Voda odhalila oblíbenost drog – v Praze vede kokain, v Brně extáze

Praha  Z deseti měst v Česku, kde vodohospodáři a správci kanalizací měří přítomnost drog v odpadních vodách, má Plzeň největší spotřebu heroinu. V Praze převažuje kokain, v Brně extáze, v Ústí nad Labem a Ostravě pervitin. Vyplývá to z prvních analýz kanalizačních sítí, které budou ve spolupráci se sociology pokračovat.

„Překvapilo nás to. Další je Ústí nad Labem, ale Plzeň má úplně jiný charakter. Jestli je to nějaká přepravní cesta díky blízkosti německé hranice? Ale my měříme užívání, tedy to, co ti lidé ze sebe vyloučí v moči,“ uvedl šéf ostravské obecně prospěšné společnosti Accendo-Centrum pro vědu a výzkum Lubor Hruška. Na území města se tedy vyskytuje hodně lidí užívajících heroin, ale nemusí jít o občany Plzně.

Projekt zadalo a dotuje ministerstvo vnitra a je součástí Programu bezpečnostního výzkumu ČR. Analytické postupy převzal výzkumný ústav z Itálie a ze Španělska. Výzkum sleduje tři česká města, a to Prahu, Plzeň a Ústí nad Labem a sedm moravských - Brno, Ostravu, Frýdek-Místek, Karvinou, Havířov, Český Těšín a Orlovou. „V Plzni jsme za týden identifikovali 7 500 dávek heroinu a počtem obyvatel dvojnásobná Ostrava má 'jen' 6 000 dávek. Ještě větší Brno je s Plzní srovnatelné,“ uvedl Hruška. Ostatní sledované drogy mají v Plzni ve vztahu k jiným městům podprůměrné hodnoty.

Kromě heroinu sleduje výzkumný tým ještě pervitin, kokain, amfetamin a extázi. „Dále analyzujeme marihuanu jako vstupní drogu, u níž bychom mohli dokázat vliv na mládež,“ uvedl Hruška. Pervitinu je v Plzni daleko méně, nejvíce je v Ústí nad Labem a v Ostravě. V Praze je velmi výrazný kokain, v Ústí nad Labem kromě pervitinu také amfetamin. V extázi, tedy taneční droze, vede Brno a výrazná je také Praha.

„Dražší drogy jako heroin a kokain se samozřejmě objevují více v ekonomicky silných městech, jako je Plzeň a Praha. Levnější, jako je pervitin, v Ústí a na severní Moravě,“ uvedl Hruška. Podle něj ale také může být v Plzni dalším důvodem zvýšená konzumace heroinu Romy, „kteří jsou na něm závislí“ a dále zahraničními návštěvníky Plzně. Přesné vysvětlení ale zatím sociologové nemají.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil: „Už delší dobu se ukazuje, že Čechy od Prahy na západ jsou více postiženy heroinem, i když heroin ustupuje, Morava jako taková zase spíše pervitinem, to je dlouhodobý trend.“


Hlavním aktérem prvního podobného projektu v ČR je Výzkumný ústav vodohospodářský, s nímž spolupracují správci kanalizací ve městech. „Týdenní monitoring se třikrát opakuje. Každý den se 24 hodin vzorkuje a ze vzorků se dělají analýzy,“ řekl Hruška. Výzkumníci jsou nyní ve třetině projektu a výsledky budou prezentovat v městech v listopadu, kdy budou mít zcela přesné údaje. Výsledky budou publikovány. „Několikrát to budeme opakovat, abychom měli stabilní výsledky a znali i nějaké sezonní variability,“ vysvětlil. V Ostravě ještě hledají ohniskové body, které řeknou, kde je nejvyšší výskyt drog. V Plzni se měří pouze na celkovém soutoku na čistírně odpadních vod.