Studie pražského Motola má pomoci v léčbě dětí s leukemií

Praha - Lékaři v pražském Motole začínají s metodou sledování nádorových buněk, která má pomoci líp zacílit léčbu u dětí s nejzávažnější formou leukemie. Laboratoře by díky ní mohly zjistit i to, jestli hrozí riziko návratu onemocnění. Studie poběží v pražském Motole do roku 2017.

Akutní myeloidní leukemie - vzácné onemocnění, které ročně postihne jenom 12 dětí a ještě donedávna na ni neexistoval lék. Dnes už si s ní lékaři ve většině případů umějí poradit. „Léčba je náročná, dlouhá, trvá přibližně rok a bohužel každé třetí dítě nám relabuje - to znamená, že se u něj leukémie vrátí,“ uvedl Jan Starý, přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie, FN Motol.

V rámci studie, která právě startuje, budou lékaři monitorovat množství nádorových buněk v těle dětí. „Pomocí našich metod jsme schopni detekovat i velice malé množství leukemických buněk,“ uvedla Markéta Kubričanová Žaliová, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol. 

Lékařům by to umožnilo nasadit novou léčbu ještě dřív, než se onemocnění znovu naplno rozjede. Monitorování nádorových buněk může ale pomoci už při léčbě samotné. „My bychom rádi podle té časné odpovědi na léčbu rozhodli o tom, jestli pacient půjde k transplantaci kostní dřeně rovnou, nebo naopak si budeme moci dovolit léčbu zredukovat,“ uvedl Starý. Lékaři věří, že metoda bude úspěšná a budou ji moci zavést do praxe.

Video Studie motolské nemocnice má pomoci v léčbě leukemie
video

Studie motolské nemocnice má pomoci v léčbě leukemie