Senjuk: Nastavme daně tak, aby motivovaly lidi stát se bohatšími

Praha – Priority Strany soukromníků jako stavovské organizace malých a středních podnikatelů směřují hlavně do ekonomické sféry, sjednotit by chtěla daně i odvody na sociální a zdravotní pojištění. „Pojďme nastavit pro všechny úplně stejný sociální a zdravotní systém,“ řekl ve volebním Interview Daniely Drtinové předseda Strany soukromníků České republiky a zároveň její lídr v Plzeňském kraji Rostislav Senjuk. V daňové oblasti by pak jeho strana chtěla přesunout hlavní váhu na daně nepřímé, například tak, že stanoví nezdanitelné minimum daně z příjmu na takovou hodnotu, do níž se vejdou roční příjmy většiny lidí.

AKTUÁLNĚ:

K dlouhodobě problematické situaci ve zdravotnictví se dnes vyjádřil krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů, podle něhož hrozí omezování zdravotní péče. „Já si myslím, že není ve zdravotnictví krize, jen tam není provedena řádná analýza finančních toků,“ reagoval na to Senjuk, podle něhož se ve zdravotnictví udělala spousta experimentů, chybí tam ale pořádná analýza. Receptem živnostníků pro české zdravotnictví podle něj je snížení počtu pojišťoven i kontrola efektivity jednotlivých nemocnic. Senjuk je také pro zachování malých nemocnic zaměřených na běžnou péči a zmenšení velkých fakultních nemocnic, kterým by tak přirozeně ubyli pacienti. „Lidé musí dojíždět daleko, péče není dostupná,“ vysvětlil Senjuk.

PROGRAM:

Jednou z priorit Strany soukromníků ČR je legalizace takzvaného švarcsystému. „Existuje spousta firem, které nemají na to, aby zaplatili zaměstnance, a zároveň existuje spousta lidí, kteří čekají na sociální podporu,“ vysvětlil Senjuk. Uvolnění regulace by tak podle něj pomohlo těmto lidem najít práci, i když ne v klasickém zaměstnaneckém poměru. „Aby se každý mohl rozhodnout, zda chce být zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou,“ řekl Senjuk. „Každé má svoje,“ dodal. Zaměstnavatel by ale zaměstnance neměl nutit, aby z běžné smlouvy přešel na švarcsystém. „OSVČ má pracovat samostatně pro několik odběratelů, kteří u něj poptávají služby či výrobky,“ připomenul hlavní princip Senjuk.

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA:

„Druhý pilíř byl buď špatně spočten, nebo špatně vysvětlen,“ řekl k důchodové reformě Senjuk. Druhému pilíři při jeho zavádění chyběla podle lídra Strany živnostníků dlouhodobější publicita a lidé ho tak nepochopili.

EKONOMIKA:

Zásadní změnu si Strana živnostníků dokáže představit v daňovém systému, který by více zaměřila na nepřímé daně tak, aby lidi motivoval více vydělávat. „Nastavme daně tak, aby motivovala lidi stát se bohatšími,“ řekl Senjuk. Krokem tímto směrem by bylo třeba snížení nezdanitelného minima na 360 000 korun ročně z dnešních 24 000. Do takového stropu by se totiž vešla většina lidí, kteří by tak daň z příjmu vůbec neplatili. „V okamžiku, kdy opouštíme princip přímých daní, začínají mít spíše výchovný efekt než jen plnění státního rozpočtu,“ vysvětlil Senjuk a dodal, že v takovém případě by daňový systém stál na nepřímých daních.

Dalším receptem pro zvýšení výběru státu z daní bez zvyšování daňové zátěže obyvatel je podle Strany živnostníků zrychlení obrátky kapitálu. V praxi by to znamenalo kratší splatnost faktur a platbu DPH jen ze zaplacených faktur. To by vedlo k tomu, že by se daň z přidané hodnoty platila častěji než dnes. Každá koruna, která by vícekrát prošla systémem, by tak i vícekrát přispěla do státní kasy formou z ní vybrané DPH.

„Pojďme nastavit pro všechny úplně stejný sociální a zdravotní systém,“ zní další plán Strany živnostníků v ekonomické oblasti. Srovnání systému sociálních a zdravotních odvodů by podle něj nezruinovalo zdravotní pokladnu. „Většina OSVČ si nemůže dovolit být nemocná,“ poukázal Senjuk na to, že systém není pro živnostníky tak výhodný, jak se často říká. „Aby si OSVČ vydělali na sociální a zdravotní pojištění, musí dosáhnout zisku,“ vysvětlil. U zaměstnanců by se tak jejich skutečná mzda rovnala mzdě superhrubé a odečíst by si mohli třeba výdaje na vzdělávání.

MINULOST:

„Je nás milion, volme sami sebe,“ je heslem strany, která se orientuje na živnostníky. A proč je počet jejích voličů o mnoho nižší? „Já si to vysvětluju tak, že většina živnostníků je tak zavalena prací, že se lecos dozví až pozdě,“ odpověděl Senjuk. Strana navazuje třeba na činnost Strany podnikatelů, živnostníků a rolníků, která působila v první polovině 90. let. Strana soukromníků České republiky vznikla v roce 2008, v předchozích volbách podpořila ODS a v v těch současných poprvé zkouší kandidovat sama, a to rovnou ve všech krajích. „My se poslední rok pokoušeli o integraci pravicových stran,“ řekl Senjuk a dodal, že za stranu kandidují i zástupci cechů, konzervativní strany nebo strany LIDEM. „Naše kandidátky byly otevřeny všem,“ uvedl Senjuk, podle něhož strana jednala i se zástupci velkých pravicových stran jako ODS, TOP 09 nebo ANO.

KOALIČNÍ POTENCIÁL:

Už podle svého programu odmítá Strana živnostníků spolupracovat s KSČM a ČSSD. „To byly strany, které malému a střednímu stavu už historicky nepřály,“ vysvětlil Senjuk. S kteroukoli jinou stranou si pak spolupráci představit dovede. „My chceme ten stát budovat, ne ho rozdělovat nějakými žabomyšími válkami mezi stranami,“ řekl.

„Za těch 20 let jsme dokázali, že se dovedeme živit bez toho, aniž bychom byli napojeni na státní rozpočet, nemusíme předražovat státní zakázky. Naše firmy běží, zaměstnance zaměstnáváme. My jsme stavovská strana, pokud chceme zachovat malý a střední stav, tak tu lepší strana asi není.“

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24

Hlavní tématem pro Stranu soukromníků České republiky je rovnoprávné postavení soukromě podnikajících osob  nebo zrychlení oběhu peněz a zvýšení produktivity práce. Konkrétní příklady toho, co strana prosazuje: splatnost faktur ze zákona má být 14, v ojedinělých případech 30 dní. Platit a odpočítávat DPH se má, podle strany, jen z uhrazených faktur. Strana počítá i s poklesem DPH na 5 a 20 procent, s legalizací takzvaného švarcsystému a také s tím, že úroky z půjček nad 15% mají být trestné jako lichva.
V kampani Strana soukromníků téměř nevyužívá bilboardy. Zásadní pro ni je vysvětlování jejího programu a letákové akce. Jedním ze sloganů strany je spojení Volme konečně sami sebe.