VZP chce ukončit spor s protonovým centrem, nabízí smlouvu

Praha - Všeobecná zdravotní pojišťovna se rozhodla ukončit spory s Protonovým centrem v Praze. Vypracovala návrh smlouvy o léčbě svých klientů a také návrh dohody o narovnání, která by měla uzavřít všechny dosavadní právní spory. Dnes měla proběhnout i společná schůzka nejvyššího vedení VZP se zástupci protonového centra. Ti se ale omluvili s tím, že se chtějí nejprve s předem zaslanými návrhy seznámit a porovnat je se smlouvu, kterou mají uzavřenou s Vojenskou zdravotní pojišťovnou.

„Navržená smlouva počítá s tím, že by VZP posílala své klienty, jimž odborníci indikují jako nezbytně potřebnou protonovou terapii, do pražského centra. Za ozařování dospělých pacientů by pojišťovna centru platila paušálně 505 907 korun. Za ozařování dětí by výše platby činila 734 567 korun,“ uvedla VZP v tiskové zprávě. Podle odhadů odborníků by pojišťovna mohla poslat do centra asi 150 klientů za rok, fixně jejich počet stanovený není.

Dohoda o narovnání právních sporů počítá s tím, že by VZP vzala zpět žalobu podanou k Obvodnímu soudu pro Prahu 6. Pojišťovna se v ní dožadovala určení neplatnosti nevýhodné smlouvy, kterou za ni údajně v roce 2006 podepsal nucený správce Antonín Pečenka. Smlouva VZP zavazovala k tomu, že bude 15 let posílat každý rok do protonového centra 1 600 pacientů, za jejichž léčbu ročně zaplatí jednu miliardu. Ke stažení žalob, podaných pro změnu u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, by se mělo podle návrhu dohody zavázat i protonové centrum. To po VZP požaduje přes 90 milionů korun za ušlý zisk.

Antonín Pečenka, někdejší nucený správce VZP: „Smlouva byla podepsaná v roce 2006, předpokládaný plný start byl až v roce 2013. Pojišťovna měla dost času na to, aby s tím počítala ve svém zdravotně-pojistném plánu, který se koneckonců dělá z roku na rok.“    


VZP: Protonové centrum s nabídkou nepřišlo, proto jsme přišli my

Podle mluvčího VZP Oldřicha Tichého nejde o nijak překvapivé rozhodnutí. „Od začátku kauzy říkáme, že nemáme žádný problém jednat s protonovým centrem a posílat do něj naše klienty, pokud nám nabídne ceny srovnatelné s konkurenčními centry,“ řekl České televizi. Centrum podle Tichého dosud nabízelo ceny o statisíce vyšší, VZP proto posílala pacienty do Mnichova. „Protonové centrum dosud s žádnou adekvátní nabídkou nepřišlo, proto jsme s ní teď vyšli my,“ dodal. Tichý zároveň popřel, že by za nabídkou byl strach, že by soud mohl ve sporu o smlovu z roku 2006 vyhovět pražskému centru. 

Mluvčí protonového centra Vladimír Šulc uvedl, že vedení nabídku na jednání přivítalo. Návrh chce ale podrobněji prostudovat a zejména porovnat s dlouhodobou smlouvu, kterou má uzavřenou s Vojenskou zdravotní pojišťovnou. „Týká se všech diagnóz, pro něž je protonová léčba vhodná, a nijak neomezuje počty pacientů, včetně práva rozhodnutí o vhodnosti léčby, která je na lékařích protonového centra,“ uvedl Šulc. Centrum rovněž chce, aby ho vedení VZP navštívilo. „Považujeme za logické, aby se vedení VZP seznámilo s objektem, který nikdy nenavštívilo, nezná jej a neví, jak pracuje,“ řekl Šulc s tím, že ředitel VZP Zdeněk Kabátek trval na místě schůzky v sídle VZP. 

Klener: Léčba protony má větší efektivitu jen u některých nádorů

Onkolog a hematolog Pavel Klener ale upozorňuje, že léčba protony je pouze jednou z možností ozařování. Větší efektivitu má jen u omezeného počtu nádorových onemocnění. „Především u nádorů centrálního nervového systému,“ uvedl. Je podle něj ale dobře, že se pojišťovna s novým centrem dohodla: „Když už tady stojí, tak je zbytečné, aby nemělo pacienty nebo aby se posílali do Mnichova.“ Zároveň ale poznamenal, že když se o zřízení centra uvažovalo, tak to radiologická i onkologická společnost vzhledem k velikým nákladům nedoporučovaly. „Byly obavy, že pak nebude dostatek finančních prostředků na zajištění standardní a velmi účinné ozařovací léčby pro většinu onkologických pacientů,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi.

Pavel KlenerPavel Klener, onkolog a hematolog:  „Vlivem mediální reklamy si nemocní představují, že protonová léčba má významný efekt pro všechna nádorová onemocnění, což je trochu zavádějící. Většina nádorových onemocnění může být optimálně léčena lineárním urychlovačem, který je obligátním vybavením všech center klinické onkologie.“


S protonovým centrem má uzavřenou dlouhodobou smlouvu zatím jen Vojenská zdravotní pojišťovna. Ostatní pojišťovny smlouvy nemají a hradí centru léčení svých klientů jen v případě, když jim nabídne cenu srovnatelnou s tím, za kolik léčí protonové centrum v Mnichově.

Video VZP chce uzavřít smír s protonovým centrem
video

VZP chce uzavřít smír s protonovým centrem

VZP chce uzavřít smír s protonovým centrem

z16, 17.10.2013

Oldřich Tichý k nabídce VZP

Rozhovor s Pavlem Klenerem

Řešení kolem protonového centra na obzoru?