Učitelům by příští rok mohl vzrůst plat o 411 korun

Praha – Ministerstvo školství by příští rok chtělo přidat učitelům průměrně 411 korun. Rozpočet školství se má navýšit o 2,3 miliardy, z toho více než 1,4 miliardy by mělo jít právě na platy. Vše by ale platilo pouze v případě, že nová sněmovna schválí současný návrh rozpočtu. Do školství zamíří i 830 milionů korun z eurofondů. Půl miliardy by mělo jít na vzdělávání učitelek ve školkách, 330 milionů na podporu slabých žáků.

V roce 2011 byl průměrný plat pedagogů včetně vedoucích pracovníků škol 25 150 korun. Mladí učitelé bez praxe mají nástupní plat 20 000 hrubého. „Navýšení finančních prostředků v oblasti regionálního školství reflektuje zvýšení počtu dětí, které vstupují do předškolního a nově zejména do základního vzdělávání, ale umožní také například více financovat podporu rovného přístupu ke vzdělávání, jako jsou například asistenti pedagoga,“ uvedl ministr školství Dalibor Štys. Za neméně důležitou považuje i stabilizaci výdajů na učebnice a učební pomůcky: „Přispěje to ke zlepšení vybavení škol a vytváří důležitý předpoklad pro zvyšování kvality vzdělávání.“

Výdaje na vysokých školách naopak poklesnou o 0,15 procenta. Pokles je způsoben tím, že peníze budou převedeny do spolufinancovaných programů EU. Z nich pak ale mohou školy dále čerpat, jejich vklad v celkové výši 50 milionů korun jim vynese 283 milionů. Pokles se navíc nedotkne provozních výdajů škol.

Výdaje na výzkum a vývoj se mají zvýšit o 754 milionů, což představuje nárůst o 7,7 procenta. Vzrostou také výdaje na podporu rozvoje výzkumných organizací, a to o 253 milionů. Zhruba 95 procent těchto peněz je přitom určeno vysokým školám, které vykazují nejrychlejší nárůst výzkumných výsledků.

830 milionů na vzdělávání učitelek a podporu slabých žáků

Už na počátek listopadu ale ministerstvo připravuje vyhlášení tří výzev za 830 milionů korun určených pro předškolní i školská zařízení. Dotace půjdou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. První výzva je zaměřena především na učitele mateřských škol. Druhá je určena na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a třetí je zaměřena na oblast inkluze. Podrobnosti k jednotlivým výzvám najdete na webu ministerstva.