Sdružení nájemníků požaduje odklad nového občanského zákoníku

Praha – Sdružení nájemníků požaduje odložení účinnosti nového občanského zákoníku. Podle předsedy Milana Taraby prý není dořešena potřebná legislativa. „Odložení účinnosti by umožnilo dokončit všechny doprovodné věci a další záležitosti v klidu a bez budoucích omylů,“ dodal Taraba. Občanský zákoník má začít platit od ledna příštího roku a výrazně ovlivní i nájemní bydlení.

„Podobně jako advokátní komora či unie soudců se domníváme, že pokud se týká občanského zákoníku, tak by bylo dobré nikoliv ho zcela pohřbít, ale odložit jeho účinnost,“ prohlásil Taraba. Ve Studiu ČT24 upozorňoval na to, že chybí některé předpisy: „Občanský zákoník říká, že má být předpis, který upravuje tvorbu nájemného, pokud se obě strany nedohodnou. Ten předpis ale nemáme, a je půlka října - teď je v připomínkovém řízení,“ upozorňuje Taraba. Navíc prý jsou určité pojmy, které je potřeba dojasnit.

Nový zákoník umožňuje např. automatické prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou a pronajímateli zakazuje po nájemci požadovat smluvní pokuty za porušení nájemní smlouvy. Pokud má nájemník v bytě trvalé bydliště, může v něm i bez souhlasu majitele podnikat či dokonce část bytu dále pronajímat. Pokud bude chtít v bytě chovat zvíře, nebude potřebovat souhlas majitele. 

Naopak pronajímatel bude moci za určitých okolností, například při nezaplacení nájemného tři měsíce po sobě, nájemníka z bytu vystěhovat okamžitě (po výzvě k úhradě s přiměřenou lhůtou splatnosti závazku) bez tříměsíční výpovědní lhůty. Nově půjde vypovědět nájemní smlouvu i tehdy, pokud bude nájemník pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu domácnosti, případně na osobě, která bydlí ve stejném domě. Změny se budou zpětně týkat i dříve uzavřených smluv.

Video Rozhovor s Milanem Tarabou
video

Rozhovor s Milanem Tarabou

Podle kritiků nejsou soudy ani lidé na zákoník připraveni

Snahám o odložení účinnosti čelil kodex opakovaně. I v současné době je na internetu petice, která vyzývá sněmovnu, Senát a vládu k „veřejnému projednání vážných obav občanů z blížící se účinnosti nového občanského zákoníku a souvisejících předpisů“. Kritici zákoníku vyčítají například i údajnou nesrozumitelnost některých použitých pojmů. Tvrdí také, že soudy ani občané zatím nejsou na tak zásadní změnu připraveni. Zastánci nového zákoníku však poukazují na to, že za kritikou kodexu může stát i neochota části právnické obce učit se novým pravidlům.

Autoři nového občanského zákoníku Karel Eliáš a Filip Melzer se ale ve čtvrtek vyslovili proti odložení platnosti nového zákona. Podle nich by to způsobilo především problémy u některých smluv, které již s platností nového zákoníku počítají, a navíc by to znehodnotilo několikaleté přípravy soudců a dalších odborníků. Například již nyní se mohou podle nového zákoníku uzavírat závěti. „Navíc jsou dnes již uzavírány smlouvy s odloženou účinností na nový občanský zákoník,“ řekl Eliáš. 

Nový občanský zákoník je obsáhlý kodex, který společně se zákonem o obchodních korporacích a zákonem o mezinárodním právu soukromém přinese zásadní změny do českého soukromého práva. Od ledna nahradí současný občanský zákoník, který byl přijat v roce 1964 a vychází z tehdejších názorů na soukromé právo. Proto byl od té doby mnohokrát novelizován, což přispělo k roztříštěnosti úpravy občanskoprávních vztahů do řady různých předpisů. Jedním z cílů autorů nového zákoníku bylo vytvořit komplexní normu.