Rusnok: Odložení občanského zákoníku už není možné

Praha – Odložení nového občanského zákoníku, který nabyde účinnosti od ledna, už podle Jiřího Rusnoka není možné. Odložení účinnosti nové normy, která reflektuje změny společnosti za posledních 50 let, pouhé dva měsíce před jejím plánovaným nástupem, by totiž bylo nezodpovědné, uvedl premiér v demisi. Řada odborníků ale volá po jeho odložení. Podle Sdružení nájemníků jsou v novém občanském zákoníku nedořešené pasáže, které mohou způsobit zmatky.

Odložení účinnosti dva a půl měsíce před plánovaným startem by byla podle premiéra v demisi Jiřího Rusnoka nezodpovědnost. Reagoval tak na žádosti některých právníků a soudců. „S touto romantickou představou se už všichni rozumní lidé rozloučili. My jsme převzali celou situaci v době, kdy už to bylo za bodem zvratu,“ uvedl Rusnok.

Rusnok ovšem připustil, že ani jeho vláda není příznivcem nového kodexu. „My nejsme žádní fanoušci nového občanského zákoníku, ale jsme zodpovědní správci této země, nemůžeme zacházet s tak zásadními normami, že měsíc před jejich definitivním spuštěním po mnohaleté přípravě řekneme, že to odložíme,“ uvedl. 

Ministryně spravedlnosti v demisi Marie Benešová doplnila, že současná vláda při nástupu do funkce neměla mnoho času. Řešila i otázku, zda si zákoník přisvojí. „Snažíme se ze všech sil, aby byl uveden do provozu důstojně,“ řekla. Ministerstvo připravilo interní předpisy, jako je kancelářský řád a jednací řád. „To jsme dokonce dělali v krizovém režimu, aby se to stihlo, aby měli (soudci) 2,5 měsíce čas se s tím seznámit,“ řekla. 

Video Projev premiéra v demisi Rusnoka na shromáždění zástupců Soudcovské unie
video

Projev premiéra v demisi Rusnoka na shromáždění zástupců Soudcovské unie

Řada soudců uvažuje radši o odchodu do důchodu 

Bude nyní na soudcích, jak se s nástupem zákoníku vypořádají. Benešová apelovala na soudcovskou profesní čest a hrdost. Řada starších soudců ale raději od ledna uvažuje o odchodu do důchodu, než aby se nový kodex učila. Přibude jim rovněž práce, protože řada agendy přejde na okresní soudy.

„Není judikatura, budou naříkat okresní soudy, kam přejde velká část agendy,“ zmínila Benešová. Ministerstvo je podle ní připraveno nápor redukovat a pomáhat. Je připravena i možnost personálního posílení nad rámec systemizace formou mimořádných opatření. „Budeme využívat dočasné přidělení soudců na nejproblematičtější úseky a budeme se snažit financovat ze strukturálních fondů EU,“ řekla ministryně. Dalším mimořádným opatřením pro rok 2014 je podle ní přidělení 50 zaměstnaneckých míst z centrální rezervy soudům s nejvyšším počtem „nedodělků“. V rezervě jsou i místa na posílení administrativy, uvedla. 

Tomáš Lichovník, předseda Soudcovské unie ČR:

„Pokud je již nyní situace na řadě okresních soudů kritická, bude zřejmě v příštím roce hůře. Přibudou nové agendy a nová právní úprava. Je potřeba počítat s tím, že třeba příprava bude soudci trvat déle.“


Pro přibrzdění zákoníku jsou někteří advokáti i nájemníci

Pro odložení občanského zákoníku se v minulých dnech ozvalo několik hlasů, například Česká advokátní komora přijala na podnět některých svých členů usnesení, aby předsednictvo učinilo kroky k odložení účinnosti normy. Varuje před zmatky a po státu chce normu odložit a hlavně přepracovat. Usnesení ale mluví jen za část přítomných advokátů, celkem jich je jedenáct tisíc.

Video Platit má už za dva a půl měsíce, ale kritika se na něj snáší ze všech stran
video

Platit má už za dva a půl měsíce, ale kritika se na něj snáší ze všech stran

Platit má už za dva a půl měsíce, ale kritika se na něj snáší ze všech stran

181013

Komentář Milany Hrušákové

Pro přibrzdění zákoníku je i Sdružení nájemníků, podle kterých jsou v novém občanském zákoníku nedořešené pasáže. Změní se totiž pravidla pronajímání bytů. Majitel bude například moci požadovat při uzavírání smlouvy až šestiměsíční kauci. „Bylo by dobré, jak se říká, ne ho pohřbít, ale odložit účinnost, aby všechny doprovodné věci mohly být dokončeny v klidu a bez budoucích omylů,“ uvedl předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba.

Nový občanský zákoník je obsáhlý kodex, který společně se zákonem o obchodních korporacích a zákonem o mezinárodním právu soukromém přinese zásadní změny do českého soukromého práva. Nahradí občanský zákoník, který byl přijat v roce 1964 a vychází z tehdejších názorů na soukromé právo. Proto byl od té doby mnohokrát novelizován, což přispělo k roztříštěnosti úpravy občanskoprávních vztahů do mnoha různých předpisů. Jedním z cílů autorů nového zákoníku bylo vytvořit komplexní normu.