Násilí se týká až pětiny dětí. Hrozba tkví v drogách, alkoholu a nefunkční rodině

Praha - Až pětina dětí v Česku má zkušenosti s psychickým nebo emocionálním násilím a také se šikanou. Vyplývá to z výsledků studie Zkušenosti dětí s násilím provedené podle metodiky Světové zdravotnické organizace (WHO). Za nejčastější rodinné faktory u sexuálního násilí platí podle autorů studie alkohol a přístup k drogám, domácí násilí nebo odděleně žijící rodiče. Úřady řešily v minulém roce 813 případů sexuálního zneužívání dětí, v r. 1997 jich bylo 520. Podle expertů se i přes vyšší vnímavost lidí odhalí pouze zlomek kauz.

Podle slov jednoho z autorů studie profesora Miloše Velemínského se průzkumu zúčastnilo 1 760 vysokoškolských studentů, z toho 1 254 žen a 506 mužů. Toto zastoupení je dáno faktem, že v současné populaci vysokoškoláků převažují ženy. „Psychické a emocionální násilí se objevilo u 19 procent respondentů, z toho o 10 procent častěji tam, kde žili rodiče odděleně, a ve 23 procentech tam, kde bylo násilí… Šikana se objevila v 19 procentech, nejčastěji docházelo k vyřazení z kolektivu a ke kritice tělesného stavu,“ shrnul výsledky Miloš Velemínský.

Podle dat Světové zdravotnické organizace mají větší tendenci k týrání dětí mladí rodiče, rodiče samoživitelé nebo rodiče s duševními chorobami. Na dětech se rovněž významně podepisuje, pokud se v rodině stávají svědky domácího násilí. Stejně tak je významně ovlivňují faktory nerovnosti či dostupnosti alkoholu a jiných drog.

Sexuální násilí na dětech

Podle profesora Velemínského plyne ze studie, že v případech sexuálního zneužívání dětí se nejčastěji stává agresorem osoba, které dítě důvěřuje. „V rámci sexuálního násilí byl pohlavní styk zaznamenán ve 4,1 procenta případů, z toho jedna třetina do 15 let věku dítěte… Nejčastější rizikové faktory v rodině představovali odděleně žijící rodiče a násilí v rodině,“ konstatoval profesor Velemínský.

Miloš Velemínský
Miloš Velemínský

Sociální pracovníci řešili loni 813 případů sexuálního zneužívání dětí. Obětí se podle nich stalo 655 dívek a 158 chlapců. Před 15 lety se úředníci věnovali 520 kauzám. Vyplývá to ze
statistik ministerstva práce a sociálních věcí. Rostoucí počty podle expertů neznamenají jen to, že by sexuálního násilí na dětech přibývalo. Příčiny spatřují především ve vnímavějším okolí obětí. I tak se prý odhalí jen špička ledovce.

Statistiky ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2012:

  • 149 dětí zneužil jejich rodič
  • 176 člen rodiny
  • Ve 488 případech byla pachatelem jiná osoba
  • Třetina kauz se odehrála v úplných rodinách, dalších 37 procent v rodinách neúplných
  • 128 zneužívaných dívek žilo v rodině s nevlastním otcem

Podle Evy Vaníčkové ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy jiný výzkum mezi lidmi od 18 do 55 let ukázal, že dívky častěji sexuálně zneužívá někdo blízký. „Nejčastěji je to muž v roli otce - tedy otec vlastní či nevlastní. Zneužívání je opakované. V průměru trvá tři a půl roku. Jen každá čtvrtá dívka či žena ho v průběhu života oznámila. I 50 let tak žijí s traumatem,“ popsala Vaníčková. Chlapce podle ní častěji zneužívají cizí lidé či známí.

Video Brífink MZ k výsledkům mezinárodní studie Zkušenosti dětí s násilím
video

Brífink MZ k výsledkům mezinárodní studie Zkušenosti dětí s násilím