Strašidlo chudoby obchází i české seniory

Praha – Za jednu ze sociálních skupin ohrožených chudobou začínají být považováni také senioři, týká se to každého pátého člověka v důchodovém věku v ČR. V rámci této sociální skupiny sílí v důsledku ekonomicky nepříznivé situace fenomén dobrovolnických aktivit, kdy si senioři vzájemně pomáhají.

Zdroj: ČTK/PICTURE ALLIANCE Autor: Oliver Berg

„Mají socialistické důchody, ale musí vyžít v kapitalistické společnosti, kde neexistuje regulace cen a rostou nájmy,“ shrnuje důvody vedoucí centra pro sociální a ekonomické strategie Martin Potůček.

Nejčastější telefonáty na seniorské lince pražského komunitního centra Život 90 představují konzultace, jak vyžít s nízkým důchodem, který dosahuje třeba 8 tisíc měsíčně. Podle ředitele centra Jana Lormana mnohdy tito lidé nemohou pokrýt náklady denní spotřeby, především potraviny a léky. „Což znamená, že třeba nemají čtyřicet korun,“ upřesňuje.

Ke stěžejním problémům patří třeba úhrada za nájem. Nejhůř jsou na tom lidé nad 65 let, kteří navíc ztratili životního partnera, nebo žijí sami v domácnosti z jiného důvodu. Situaci této věkové skupiny považuje náměstek ministra práce a sociálních věcí Jan Dobeš za alarmující. „Tam je ohrožena až celá polovina,“ upozorňuje Dobeš.

Vedle lidí starších 65 let řadí Dobeš k nejohroženějším skupinám také dlouhodobě nezaměstnané, samostatně žijící osoby, neúplné i vícečetné rodiny a příslušníky etnických menšin. Zlepšit zaměstnanost a sociální začlenění pro ohrožené skupiny má za cíl nová strategie. Tu by mělo ministerstva práce předložit vládě ještě letos.

Těsně nad hranicí chudoby, s níž se podle statistik potýká asi desetina Čechů, žije dalších asi 700 tisíc lidí. Za hranici příjmové chudoby se v tuzemsku považuje roční příjem ve výši 116 tisíc korun, tedy kolem 9,5 tisíce měsíčně. Situace se navíc v posledních letech zhoršuje a kromě uvedených skupin se dotýká i tzv. pracujících chudých (anglicky jsou označováni termínem working poor). Jde o lidi, kteří pracují na plný úvazek, a přesto žijí pod hranicí chudoby. Podle Vladimíra Špidly z ČSSD, který zastává post ředitele Masarykovy demokratické akademie, jde o rychle se šířící fenomén. Pod hranici chudoby podle něj už spadlo 4,5 procenta pracujících obyvatel Česka.

Video Důchodci chudnou
video

Důchodci chudnou

OHROŽENÍ CHUDOBOU V ČESKU

  • Podle údajů Evropského statistického úřadu (Eurostatu) patří Česko v Evropě k těm státům, kde je míra chudoby nejmenší. Spolu s Německem, Francií a dalšími zeměmi je v této skupině chudobou ohroženo méně než 20 procent lidí.
  • Další skupinu tvoří státy, kde je chudobou ohroženo 20 až 30 procent lidí. To je případ Španělska či Slovenska.
  • V poslední skupině zemí, kam se řadí třeba Řecko, Bulharsko nebo Maďarsko, je ohrožení největší – týká se více než 30 procent populace.