Zeman jmenoval Suchánka ústavním soudcem, Senát mu chystá další dva

Praha/Lány - Prezident Miloš Zeman na lánském zámku jmenoval do funkce ústavního soudce čtyřicetiletého Radovana Suchánka. Senát jeho nominaci schválil už v říjnu, a dnešním aktem se tak Suchánek stává vůbec nejmladším členem Ústavního soudu. Ústavně-právní výbor horní komory dnes také schválil nominaci dalších dvou členů, vedle stávajícího ústavního soudce Jana Musila by u nejvyšší instance rád viděl i experta na evropské právo Jiřího Zemánka.

„Velice si vážím důvěry a pocty, které se mi dostalo,“ prohlásil při jmenování Radovan Suchánek. „Při výkonu této funkce budu usilovat o to, abych v souladu se slibem ústavního soudce vykonával tuto funkci se zachováním všech povinností, které na ni zákon a ústava kladou.“

Nominaci čtyřicetiletého Suchánka v říjnu schválil Senát, bude nejmladším ústavním soudcem. Suchánek dosud působil jako právní poradce ČSSD a již dříve avizoval, že se vzdá členství v sociální demokracii. Už dříve uvedl, že nebude rozhodovat v kauzách, v nichž by mohl být napadán pro podjatost. Podotkl rovněž, že členství v politické straně je ústavním právem a nikdo kvůli tomu nesmí být diskriminován. 

„Říkalo se o vás, že jste na tuto funkci mladý, ale já vím, že se již sedmnáct let zabýváte problematikou ústavního práva,“ řekl Suchánkovi při lánském jmenování prezident Miloš Zeman. „Proto doufám, že právě vaše relativní mládí spojené s elánem a energií vnese do práce Ústavního soudu další pozitivní impuls a povede k tomu, že Ústavní soud bude pracovat naplno,“ doplnil prezident, který se v Lánech zotavuje ze zranění kolene, jež utrpěl na konci října. Dnešní slavnostní akt pro něj po měsíci představoval první vystoupení na veřejnosti.

Jmenování se vedle prezidenta zúčastnil také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a předseda Senátu Milan Štěch; právě horní komora prezidentské návrhy na ústavní soudce posvěcuje.

Radovan SuchánekČtyřicetiletý Radovan Suchánek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde od roku 2000 pracuje jako odborný asistent. V minulosti podle svého profesního životopisu působil jako poradce ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha a ministryně zdravotnictví Milady Emmerové. Letos v červnu se podílel na zastupování ČSSD u Ústavního soudu při jeho rozhodování o církevních restitucích. Škromachovi jako místopředsedovi Senátu radí i nyní. Suchánek je také koncipientem v Advokátní kanceláři Petržílek.


Video Jmenování R. Suchánka ústavním soudcem
video

Jmenování R.Suchánka ústavním soudcem

Jmenování R.Suchánka ústavním soudcem

Jmenování R.Suchánka ústavním soudcem

Prezident jmenoval Radovana Suchánka ústavním soudcem (reportáž)

Musil a Zemánek - dva aspiranti pro Ústavní soud

Dalšími jmény pro Ústavní soud se dnes zabýval ústavně-právní výbor Senátu. Odsouhlasil druhou nominaci Jana Musila, který nyní u nejvyšší justiční autority Česka končí své první období. Nominoval také experta na evropské právo Jiřího Zemánka. Předseda senátního ústavně-právního výboru Miroslav Antl už dříve ocenil především skutečnost, že se ani jeden ze jmenovaných neangažuje v rámci nějakého politického subjektu. Navíc Jana Musila si prý osobně velmi váží.

Musil byl poprvé jmenován ústavním soudcem 27. listopadu 2003, předtím vedl katedru trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a také Policejní akademii. Odborně se věnuje především kriminalistice a trestnímu právu procesnímu. Senátorům při projednávání jeho nominace třeba zprostředkoval svou zkušenost z působení u Ústavního soudu, že „trestní právo je potřeba podřídit ústavním principům“ a sledovat jistou souvztažnost mezi nimi. Dvaasedmdesátiletý soudce ke svému věku poznamenal, že výhodou jsou právě zkušenosti a že „za určité souhry podmínek“ lze i v této životní etapě funkci soudce ještě vykonávat.

Zemánka se členové výboru ptali mimo jiné na ústavnost školného na vysokých školách. Připustil je jako možnost, uvedl ale také, že na vysokoškolské vzdělávání je třeba hledět jako na veřejnou službu a nejít pouze bezhlavě cestou ekonomického uvažování. Dodal, že školy by mohly zavést správní poplatky vůči studentům, které by ale zároveň měly mít motivační funkci.