Světla Chanuky symbolizují víru ve vítězství dobra nad zlem

Praha – Dneškem začínají osmidenní židovské svátky světel Chanuka. Nejznámějším chanukovým předpisem je postupné zapalování svíček na osmiramenném svícnu. Právě světlo svíček symbolizuje víru ve vítězství dobra nad zlem, svobody nad útlakem a poznání nad nevědomostí. Chanuka trvá osm následujících dní a je oslavována na celém světě a jako jediný z židovských svátků i veřejně v ulicích.

Podobně jako se v křesťanské tradici zapaluje každou adventní neděli jedna svíčka na adventním věnci, židé rozsvěcejí po osm dní svíce na speciálním svícnu, kterému se říká chanukija. Svícen má osm ramen pro osm svíček v jedné řadě a jedno rameno oddělené pro pomocnou svíci zvanou šamaš neboli sluha.

Název svátku pochází z výrazu Chanu-ka, tedy zasvěcení Bohu nebo také znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu.


Svíce se zapalují půl hodiny po východu hvězd, nejlépe na takovém místě, na kterém je uvidí co nejvíc lidí, například před domovními dveřmi nebo v okně směrem do ulice. Vždy od západu slunce až do půlnoci, kdy hoří světla ve svícnech, se v židovských domech nepracuje, ale zpívá a hraje. Kromě toho děti dostávají malé dárky.

Chanuka je veselý svátek, který židé po celém světě slaví doma i veřejně v ulicích. Některé židovské rodiny pořádají na počest svátku rodinnou hostinu, při které se mohou vyprávět příběhy o hrdinství Makabejských. Tradicí je pojídání různých pokrmů připravovaných na oleji nebo v oleji, například koblih nebo bramborových placek.

Svátek Chanuka je oslavou povstání Makabejců proti Seleukovské říši a opětovné vysvěcení druhého chrámu před více než dvěma tisíci let. Doprovází ho legenda o oleji do svícnu, který v chrámu zbyl a stačil na jediný den. Hořel však zázrakem po celých osm dní tak, aby lidé stačili vyrobit olej nový. Chanuka je proto oslavou vítězství nad náboženskou perzekucí a Juda Makabejský se stal symbolem odporu proti okupantům a národním hrdinou.

Židovské svátky se řídí židovským kalendářem, což neodpovídá běhu občanského roku. Nový rok je pro židy zpravidla na přelomu září a října, Chanuka pak připadá na adventní dobu.


Video Začíná svátek světel
video

Začíná svátek světel