Stalking je už tři roky trestný, doplatily na to stovky útočníků

Praha – Za tři roky, kdy spadá nebezpečné pronásledování neboli stalking do výčtu trestných činů, potrestaly soudy 706 provinilců, v 90 případech dokonce odnětím svobody. K hlavním zbraním stalker počítá především mobilní telefon a internet, který mu poskytuje bohatý prostor anonymity. K obtěžování se pronásledovatel bohužel nezřídka vrací.

V prvním roce platnosti legislativní normy, tedy v roce 2010, si soudní trest vyslechlo 83 stalkerů, v roce 2011 už číslo dosahovalo 217 verdiktů a v roce 2012 to bylo oproti předešlému jen o jeden případ méně. Do listopadu 2013 odsoudila justice za stalking 190 lidí. Ženy se podle průzkumů s nebezpečným pronásledováním setkaly zhruba dvakrát častěji – zkušenost má zhruba každá čtvrtá žena a přibližně každý osmý muž.

Podle ředitelky Bílého kruhu bezpečí Petry Vitoušové nebezpečnost a rozšířenost fenoménu předurčují nové technologie. I ty stěžují práci vyšetřovatelům útoků, stejně tak není zcela jednotný právní názor na vymezení dlouhodobosti, kterou musí stalking splňovat, aby byl postižitelný.

Video Fenomén stalkingu
video

Fenomén stalkingu

Nebezpečné pronásledování rovněž nebývá snadné dokázat, soudy i policie proto radí ukládat každou SMS zprávu či každý email od útočníka. „Pokud si oběť eviduje jednotlivé způsoby pronásledování, dobu, kdy se tak děje, a podobně, může to být poměrně dobrý důkazní materiál,“ zdůrazňuje soudce Tomáš Durdík.