ŘSD odmítlo návrh Eurovie na opravy zvlněné D47

Praha – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) oficiálně zamítlo návrh společnosti Eurovia CS na postup oprav zvlněné dálnice D47. Podle mluvčí společnosti Niny Ledvinové byl návrh pro stát nevýhodný: hradil by totiž většinu oprav zvlněného povrchu a zároveň by se musel vzdát nároků na náhradu škody. ŘSD očekává, že Eurovia přijde v blízké budoucnosti s výhodnějším návrhem.

„ŘSD považuje za nezpochybnitelné, že zhotovitelé nesou rozhodující díl odpovědnosti za vznik vad, a proto je nezbytné, aby východiskem případného smírného řešení sporů ohledně těchto vad bylo přijetí odpovědnosti za jejich vznik,“ uvedla mluvčí. Podle Eurovie však ŘSD odmítnutím dohody dokazuje neochotu problematiku D47 řešit. „Mezi námi a ŘSD dosud neproběhlo žádné jednání na téma ukončení sporu,“ uvedla v reakci na vyjádření ŘSD mluvčí Eurovie Iveta Štočková.  

Eurovia předložila návrh na postup při opravách začátkem prosince prostřednictvím ministra v demisi Zdeňka Žáka. Návrh byl ale podle ŘSD totožný s návrhem, který stavební firma ředitelství předložila v listopadu 2012 a který už tehdy organizace odmítla jako nepřijatelný.

Eurovia se v současném návrhu zavázala, že na své náklady opraví některé méně závažné vady. Zásadnější konstrukční chyby, jako je právě zvlnění vozovky nebo problematická statika mostů, by se vyúčtovaly v poměru 60 ku 40 v neprospěch ŘSD s tím, že Eurovia se nebude podílet na odstranění škod způsobených v důsledku vyšší moci.   

ŘSD navíc mělo stáhnout žaloby k rozhodčímu soudu a nemělo se domáhat škod, které měly údajně vzniknout nedodáním smluveného množství oceli do mostních objektů a neoprávněného účtování valorizace. První z arbitráží týkající se neoprávněného účtování přitom ŘSD loni v říjnu vyhrálo a předpokládá, že i výše uvedené spory budou rozhodovány podle stejného principu a dopadnou rovněž v jeho prospěch. 

Spor o vady na zhruba devítikilometrovém úseku dálnice v Ostravě vypukl v roce 2011, kdy ŘSD na poškozených úsecích nechalo provést kontrolní vrty. Podle ŘSD Eurovia jako zhotovitel nedodržela domluvený postup stavby a většina vad vznikla použitím nekvalitního podkladového materiálu. Eurovia to odmítá s tím, že použitý materiál si objednalo ŘSD. Kvůli poškozování dobrého jména na něj v minulosti podala žalobu.