Nevydaná stvrzenka z taxametru přijde taxikáře na 70 tisíc

Brno - Pražský taxikář musí definitivně zaplatit pokutu 70 000 korun za nevydanou stvrzenku z taxametru. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud. Řidičovi a provozovateli nepomohl ani argument, že se porouchala tiskárna stvrzenek ve voze. Podle soudu řidič v takové situaci nemusel jízdu účtovat. Kompletní znění rozsudku si můžete přečíst zde.

Taxikář v roce 2009 svezl dva zaměstnance pražského magistrátu. Místo řádného dokladu o zaplacení jim pak ale vydal jen ručně psaný doklad. Podle soudců NSS jde typově o jedno z nejvážnějších porušení zákona o silniční dopravě, jakého se může provozovatel taxislužby dopustit.

Přísný zákonný požadavek na vydání tištěného dokladu má bránit podvodům a předražování taxislužby. NSS v rozsudku uvedl, že nevydání dokladu se „zpravidla neděje samo o sobě, ale s cílem zakrýt jiné protiprávní jednání“, například porušení cenových nebo daňových předpisů.

Soud: Pokuta musí mít negativní důsledek, jinak nebude výchovná

„Porucha tiskárny taxametru nemá vliv na objektivní odpovědnost stěžovatele za správní delikt, i kdyby k ní došlo v průběhu jízdy. Řidič taxislužby má v takovém případě například možnost jízdu neúčtovat, a vyhnout se tak zcela riziku, že dostane pokutu za nevydání vytištěné stvrzenky,“ uvedl k rozhodnutí soudce zpravodaj Tomáš Langášek.

Provozovatel namítal, že při ukládání sankce soud nevzal v potaz jeho osobní a majetkové poměry. NSS ale poukázal na to, že maximální výše pokuty je více než desetinásobná, z tohoto hlediska je tedy uložená sankce relativně nízká. Pokuta pro pachatele musí podle NSS vždy představovat negativní důsledek jeho protiprávního jednání a odrážet závažnost a společenskou nebezpečnost deliktu. Jedině tak může mít požadovaný represivní a výchovný účinek.