STEM: Rusnok lepší než Nečas, Zeman lepší než Klaus, soudí Češi

Praha – Češi vnímají práci prezidenta Miloše Zemana i někdejší působení premiéra Jiřího Rusnoka pozitivněji než aktivity jejich předchůdců, Václava Klause a Petra Nečase. Vyplývá to z lednového průzkumu agentury STEM, ve kterém dotazovaní hodnotili jednotlivé aspekty roku 2013 – a známkovali je jako ve škole.

První rok působení prezidenta Zemana lidé ocenili průměrnou školní známkou 3,3. Zemanův předchůdce Klaus dostal za poslední rok funkčního období průměrnou známku 3,6, což bylo výrazné zhoršení ve srovnání s předchozími průzkumy – po většinu času svého mandátu totiž získával známky pohybující se kolem horší dvojky a s výjimkou posledního roku nikdy neklesl pod 2,76. „Propad lze zřejmě přičíst jeho kontroverznímu kroku s udělením amnestií, které vyhlásil v novoročním projevu, tedy čerstvě před sběrem dat pro výzkum v lednu 2013,“ uvádí autoři průzkumu.

Výrazně pozitivněji pak Češi vnímali Jiřího Rusnoka, který řídil kabinet od loňského léta až do letošního ledna. Spokojenost respondentů s jeho prací se promítla do průměrné známky 3,1. „Hodnocení práce premiéra se tak vrátilo na úroveň dlouhodobého průměru, vzhledem k činnosti vlády dokonce k nejlépe hodnoceným obdobím,“ uvádějí autoři. Rusnokův předchůdce Petr Nečas totiž získal za rok 2012 průměrnou známku 3,91 – a šlo o nejhorší výsledek za celou dobu jeho působení v čele vlády. Obdobnou známku obdržely i jejich kabinety – Rusnokova vláda získala trojku, Nečasova se o rok dříve blížila ke čtyřce.

Pozitivní obraz si drží městské úřady

Trend patrný u vrcholných ústavních institucí se pak projevil i ve většině ostatních oblastí, na něž průzkum cílil; loňský rok hodnotili lidé v České republice jako lepší než rok 2012. „Změny na politické scéně, prezidentské a parlamentní volby roku 2013 přinesly veřejnosti více optimismu v pohledu na hodnocení loňského roku. Přesto jedničky či dvojky přisuzuje i těm nejlépe hodnoceným oblastem přibližně třetina obyvatel,“ podotkli autoři průzkumu.

Výjimkou je tradičně pohled na práci obecních nebo městských úřadů, které nadprůměrnými známkami hodnotí víc než polovina veřejnosti. Poměrně dobré známky Češi přisoudili také činnosti krajů, zajištění občanských svobod, kvalitě zdravotní péče a možnosti uplatnění vlastních schopností. V okruhu „průměrných známek“ je vyřizování záležitostí na úřadech, stav životního prostředí, situace ve školství, péče o bezpečnost občanů a rozvoj demokracie.

Výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 11. až 18. ledna 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1 023 respondentů.