Svoboda cestování či práce, ale i byrokracie: Tak vidí Češi EU

Praha - Pro skoro polovinu Čechů představuje Evropská unie svobodu cestování, studia a práce. Zhruba třetina v ní ale vidí také plýtvání penězi a byrokracii. Vyplývá to z průzkumu Eurobarometr, který proběhl loni v červnu - rok před volbami do Evropského parlamentu. Kompletní průzkum naleznete zde.

Video Jak vidí Češi EU?
video

Jak vidí Češi EU?

Výsledky průzkumu podle Iva Šlosarčíka z Institutu mezinárodních studií Karlovy univerzity nijak výrazně nevybočují z předchozích zjištění. Češi od EU očekávají svobodný prostor pro individuální aktivity. „Zároveň od EU nechtějí, aby jim stanovila standardy, regulace, aby jim říkala, co mají dělat,“ uvedl při představení průzkumu Šlosarčík. Na druhé straně ale očekávají, že Unie bude patřit ke garantům ekonomické prosperity.

Za občany EU se sice považuje nadpoloviční většina Čechů (55 procent), ale v žebříčku celé evropské osmadvacítky to představovalo až 22. místo.

V porovnání s průměrem Češi naopak trochu více věří evropským institucím. Evropskému parlamentu důvěřovalo 45 procent dotázaných (39 procent v rámci celé EU), Evropské komisi 42 procent (32 procent v EU) a Evropské centrální bance 49 procent (34 procent v EU).

Pro největší část české populace (43 procent) je největším problémem EU řešení ekonomické situace. Hlavním cílem by pak mělo být zvýšení úrovně všech občanů Unie, což si myslí 29 procent dotázaných, a také posílení hospodářského růstu.

Ojedinělí byli Češi v odpovědi na otázku, co vytváří v Evropě pocit sounáležitosti. Nejvíce (29 procent) uvádělo, že sport. Až za ním skončily v četnosti odpovědí kultura, historie a společenské hodnoty.

V porovnání s obyvateli ostatních států EU byli Češi také častěji přesvědčeni o tom, že EU nejlépe charakterizuje osobní svoboda. Naopak nejméně byli přesvědčeni o tom, že EU charakterizuje péče o lidská práva.

O EU pozitivně smýšlejí především mladí, lidé s vyšším vzděláním a příjmy. Negativně vnímali EU zejména senioři a nezaměstnaní a nízkopříjmové vrstvy.

Hlavní zjištění průzkumu:

  • Absolutní většina Evropanů vnímá svobodu pohybu a mír mezi členskými státy jako nejpozitivnější důsledek členství v EU. Na třetím místě následuje euro, které zmínila čtvrtina dotazovaných.
  • Většina Evropanů vnímá svou identitu jako „národní i evropskou“; více než třetina se cítí spjata „pouze s národní identitou“. Od posledního průzkumu došlo k mírnému vzrůstu podílu Evropanů, kteří se cítí spjati s „národní i evropskou“ identitou.
  • Výrazná většina vnímá členství v EU jako „dobrou věc“. Je tomu tak již od roku 1973, kdy byla tato otázka zařazena do vůbec prvního průzkumu Eurobarometr.

Průzkum pomocí přímých rozhovorů provedla ve 28 členských státech firma TNS Opinion, která oslovila 27 624 respondentů. Podrobnější výsledky průzkumu (v češtině) najdete tady.

Tento průzkum navazuje na průzkum Eurobarometr „Evropané dva roky před evropskými volbami“ z června 2012.