V ČR učí 17 tisíc nekvalifikovaných. Je to horší, než jsem čekal, tvrdí ministr

Praha – Na školách vyučuje 17 tisíc nekvalifikovaných učitelů. Pokud by od roku 2015 skončili ti, kteří pedagogické studium nezačali ani začít nepřislíbili, skončilo by ze dne na den ve školství asi 7 tisíc vyučujících. Řekl to pro Českou televizi ministr školství Marcel Chládek s tím, že s tak děsivým číslem nepočítal. Ministerstvo připravuje krizový scénář řešení situace. Lektor kritického myšlení a učitel z Pedagogické fakulty UK Ondřej Hausenblas uvítal, že ministr udělal přehled, kolika lidí se nedostatečné pedagogické vzdělání týká. Mnohem důležitější než diplom je ale podle něj nadšení učitele pro děti a výuku: „Takový člověk je mnohem cennější než ten, který má deset diplomů, ale neumí učit.“

„Stav je horší, než jsem si myslel. Původně jsem byl informován, že se počet pohybuje okolo 11 až 13 tisíc, ale bohužel ministerstvo nepočítalo s učiteli pracujícími na částečný úvazek. Číslo je velmi zarážející, protože se to momentálně týká 17 tisíc učitelů,“ prohlásil ministr školství ve Studiu 6. Když se podle jeho údajů odečtou učitelé, kteří již studium začali nebo slíbili nástup na pedagogické studium, zbývá 7 tisíc nekvalifikovaných učitelů, kteří by museli od nového roku skončit ve školství.

Čísla jsou podle ministra alarmující. Podle šetření, z kterého Marcel Chládek vychází, se riziko konce s příštím rokem týká zhruba 2,5 tisíce vyučujících na prvním stupni českých a moravských škol, na druhém stupni už pak 1,5 tisíce a na středních školách jde o 2,3 tisíce učitelů.

Ministr školství Marcel Chládek ve Studiu 6: „Jedním ze zásadních problémů, který se zde dlouhodobě neřešil, je chyba ve strategii. Dnes máme 7 tisíc učitelů, kteří pravděpodobně budou muset opustit systém, na druhou stranu 6 tisíc učitelů je na úřadu práce. Tady se musíme podívat do konkrétní struktury, protože nám třeba chybí učitelé fyziky a na pracovních úřadech jsou učitelé jiných aprobací. V tuto chvíli musíme jednat s pedagogickými fakultami a začít připravovat učitele pro potřeby českého školství, to tu dlouho nikdo neřešil.“


Největším problémem je podle čísel Karlovarský kraj, kde se vyskytuje vysoký počet nekvalifikovaných pedagogů na všech stupních vzdělávacího systému včetně mateřských škol. Ministr zmínil i střední Čechy a Prahu a okrajově se problém týká i Liberecka a Ústecka. „Připravujeme harmonogram, jak situaci řešit,“ předeslal šéf resortu školství. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni dnes uvedla, že je připravena nekvalifikovaným učitelům z Karlovarského kraje pomoci.

Video Sedm tisíc pedagogů by mělo do konce roku skončit
video

Sedm tisíc pedagogů by mělo do konce roku skončit

Sedm tisíc pedagogů by mělo do konce roku skončit

Marcel Chládek: Od roku 2015 hrozí konec 7 tisícům učitelů

Hausenblas: Začínat povinností dostudovat je velká chyba

Jan Korda a František Dobšík k nekvalifikovaným učitelům

Od roku 2015 má začít platit zákon, podle kterého nemohou na základních a středních školách učit lidé bez odborného pedagodického vzdělání. Z povinnosti doplnit si pedagogické vzdělání mají být omluveni pouze ti učitelé, kteří ke dni účinnosti zákona dosáhli 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázali schopnost výkonu požadované činnosti. Jinak budou muset učitelé bez formálního vzdělání, popř. s diplomem z jiného oboru, sami znovu do lavic či ze škol zcela odejít. Ministerstvo původně odhadovalo, že úprava se týká 13 tisíc lidí. Číslo je ve skutečnosti výrazně vyšší.

Hausenblas: Mluví se o kvalifikaci, ale důležitá je kvalita

V krizových oblastech, kde procento nekvalifikovaných učitelů přesahuje 30 procent, chce ministr umožnit, aby komise složená z ředitele školy, zástupce zřizovatele, školní inspekce a odborů posoudila konkrétní případ učitele bez kvalifiakce. „Zda ten který učitel, například jazyků, může dále učit na škole a dostane časově omezenou výjimku,“ dodal Chládek. Kroky ministerstva vítají i školské odbory. Je podle nich potřeba zmírnit zákon, který je vůči nekvalifikovaným učitelům příliš tvrdý. Plošná výjimka ale prý není řešením. Během deseti let si totiž mnoho kantorů vzdělání doplnilo a hromadný pardon by vůči nim nebyl fér.

Hausenblas z Pedagogické fakulty UK také uvítal, že ministr počítá i s tím, že budou muset být nějaké výjimky. „Nedá se to řešit jen úředním příkazem a papíry,“ řekl České televizi. Pokud by si totiž najednou chtělo doplnit vzdělání sedm tisíc učitelů, byl by to podle něj problém: „Víte, kolik je nás na fakultách, zvláště na pedagogických, kde jsou malé platy a málo lidí? Je to obrovský nárok. Jestli si někdo představuje, že se učitelům dá pro formu několik dálkařských setkání a v nich jim něco povíme, tak to jsme neudělali vůbec nic a mohli jsme je klidně nechat slušně učit bez vyrušování.“

Ondřej HausenblasOndřej Hausenblas: „Začínat předpisy, zákony a povinností dostudovat je velká chyba… Diplomy, nediplomy nám mohou být poměrně lhostejné, jestliže nemáme dosud udělanou pořádnou dohodu o tom, co je vlastně dobré pro děti, které se učí. Mluví se o kvalifikaci, ale důležitá je i kvalita. Ten člověk musí umět učit děti. V tom je u nás daleko větší zmatek a rozpor v názorech než v jiných civilizovaných zemích.“