Výjimku z kvalifikace dostanou učitelé nad 55 let i rodilí mluvčí

Praha - Výjimku z požadavků na kvalifikaci budou mít učitelé starší 55 let s více než 20letou praxí, rodilí mluvčí a učitelé odborných předmětů s maximálně polovičním úvazkem. Po jednání s děkany pedagogických fakult a školskými odbory to oznámil ministr školství Marcel Chládek (ČSSD). Podle zákona by kvůli nedostatečné kvalifikaci muselo ke konci roku ze školství odejít 7 tisíc vyučujících. Nejhorší je situace v Karlovarském a Ústeckém kraji. 

Video Ministr školství Chládek k nekvalifikovaným pedagogům
video

Ministr školství Chládek k nekvalifikovaným pedagogům

Ministr školství Chládek k nekvalifikovaným pedagogům

Interview ČT24

Výjimka pro nekvalifikované učitele

Stárnoucí učitelé

Výjimku z kvalifikace dostanou učitelé nad 55 let i rodilí mluvčí

Fakulty vypíšou mimořádné termíny přihlašování do studijních programů, aby si učitelé bez kvalifikace mohli začít doplňovat vzdělání ještě letos. Takových učitelů je 17 000 z celkem asi 130 000 pedagogů. Část jich už ale studuje či plánuje studium zahájit.

S navrženým řešením souhlasí pedagogické fakulty i školské odbory. „Několikrát jsem opakoval, že zákon platí 10 let a my bychom do budoucna chtěli, aby na tu profesi bylo pohlíženo, že učitel je profesionál a má vysokoškolské vzdělání,“ uvedl předseda školských odborářů František Dobšík. Zároveň upozornil, že kdyby měli pedagogové vyšší plat, měli by i vyšší motivaci doplňovat si vzdělání. „Od příštího roku dojde k navýšení rozpočtu na platy učitelů o 1,5 miliardy. Zároveň chci navýšit platy nepedagogů o víc jak dvě procenta,“ slíbil Chládek. 

Po odečtení těch, kteří budou mít výjimku, počet kantorů bez potřebné kvalifikace klesne zhruba na 3 000. Učitel, na něhož se bude vztahovat výjimka, musí ale počítat s tím, že pokud bude mít ředitel k dispozici učitele kvalifikovaného, může mu dát přednost. Novinku chce Chládek upravit novelou zákona, jejíž návrh vládě předloží v dubnu.

Chládek zároveň upozornil, že podle zjištění ministerstva je v republice 616 škol, kde je více než 50procentní nekvalifikovanost učitelů. Tyto jednotlivé případy bude řešit pracovní skupina složená ze zástupců zřizovatele či České školní inspekce.

Ačkoliv na úřadech práce je zhruba 6 000 učitelů, nelze je snadno využít k náhradě nekvalifikovaných učitelů. Jednak se část nezaměstnaných kantorů do školství nechce vrátit, mají často i jinou aprobaci, než by byla na školách potřeba. 

Výjimku dosud měli kantoři starší 60 let a ti, kteří k 1. lednu 2005 měli nejméně 15 let praxe ve škole. Na dokončení kvalifikace měli učitelé deset let. Jako nekvalifikovaní jsou přitom vedeni nejen ti, kdo nemají vysokoškolské vzdělání, ale třeba i lidé s titulem jiného než pedagogického směru či vystudovaní učitelé s aprobací na jiný předmět, než jaký učí.

Ministr plánuje registr učitelů 

Kvůli slaďování nabídky pedagogických fakult a potřeb škol chce Chládek zavést registr učitelů, kde by se evidovalo, kolik učitelů jakých aprobací učí na různých typech škol. „Není možné, abychom chrlili desítky, stovky učitelů jednoho předmětu nebo jedné aprobace, a chyběly nám jiné aprobace,“ řekl ministr. 

Chládek by rád vyřešil i další problém tuzemského školství - stárnutí pedagogů. Učitel, který má smlouvu na dobu neručitou a přesluhuje, nesmí podle zákoníku práce dostat výpověď. Ředitelé škol upozorňují, že někteří kantoři v penzi už na své povinnosti nestačí. „Musíme nastavit kariérní řád tak, aby nám zůstali mladí učitelé,“ prohlásil Chládek. Průměrný věk učitele se zvýšil na 45 let. Případnému nastavení věkové hranice pro kantory se odbory nebrání - navrhují strop 65 let.