Sklář jako ohrožený druh. Ministerstvo sanuje učňovské školství

Praha – Ministerstvo školství vydá 200 milionů na podporu učňovského školství. Dotací chce podpořit ohrožené a unikátní obory, jako je například sklářství, a zároveň sanovat učiliště, která se potýkají s nedostatkem žáků, jakkoli jsou zde vyučovaná řemesla potřebná.

„Nenahraditelné obory jsou takové, které by bez naší podpory zanikly, protože je vyučují jedna dvě školy v republice. Bude to oblast sklářství, máme problémy s malým počtem učňů v oblasti strojírenské, textilní. Nutně je potřebujeme zachovat,“ objasňuje finanční podporu pro učňovské vzdělávání ministr školství Marcel Chládek. Příslušné dokumenty jeho úřadu potom přímo hovoří o podpoře oborů, které jsou v té či oné lokalitě unikátní a tradiční.

Dvousetmilionovou dotaci budou učilištím rozdělovat kraje, přičemž ředitelé už o dotace začali žádat. Současně s tím začalo ministerstvo ve spolupráci s hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy pracovat na analýze potřeb trhu práce. „Máme celou řadu dílčích informací, ale neexistuje jedna jasná strategie, aby se nám potkávala nabídka škol s potřebami trhu práce,“ informoval Chládek.

Vedle toho chce Chládkův úřad podpořit i ty obory, o jejichž absolventy je zájem na trhu práce, ale které se potýkají s nedostatkem žáků. Na trhu chybí pekaři, zedníci, elektrikáři nebo kuchaři. Za posledních 10 let se počet učňů snížil až o třetinu. Jako příklad ministr udává střední školu v Rakovníku. „Otevřela obor kominík se šesti lidmi, a pokud bychom na to nedali finanční prostředky, tento obor nemůžete podle současného financování regionálního školství otevřít,“ podotýká. „Navýšení financování na tyto obory zajistí, že se nám těchto šest lidí vyučí.“