Sklář jako ohrožený druh. Ministerstvo sanuje učňovské školství

Praha – Ministerstvo školství vydá 200 milionů na podporu učňovského školství. Dotací chce podpořit ohrožené a unikátní obory, jako je například sklářství, a zároveň sanovat učiliště, která se potýkají s nedostatkem žáků, jakkoli jsou zde vyučovaná řemesla potřebná.

„Nenahraditelné obory jsou takové, které by bez naší podpory zanikly, protože je vyučují jedna dvě školy v republice. Bude to oblast sklářství, máme problémy s malým počtem učňů v oblasti strojírenské, textilní. Nutně je potřebujeme zachovat,“ objasňuje finanční podporu pro učňovské vzdělávání ministr školství Marcel Chládek. Příslušné dokumenty jeho úřadu potom přímo hovoří o podpoře oborů, které jsou v té či oné lokalitě unikátní a tradiční.

Dvousetmilionovou dotaci budou učilištím rozdělovat kraje, přičemž ředitelé už o dotace začali žádat. Současně s tím začalo ministerstvo ve spolupráci s hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy pracovat na analýze potřeb trhu práce. „Máme celou řadu dílčích informací, ale neexistuje jedna jasná strategie, aby se nám potkávala nabídka škol s potřebami trhu práce,“ informoval Chládek.

Vedle toho chce Chládkův úřad podpořit i ty obory, o jejichž absolventy je zájem na trhu práce, ale které se potýkají s nedostatkem žáků. Na trhu chybí pekaři, zedníci, elektrikáři nebo kuchaři. Za posledních 10 let se počet učňů snížil až o třetinu. Jako příklad ministr udává střední školu v Rakovníku. „Otevřela obor kominík se šesti lidmi, a pokud bychom na to nedali finanční prostředky, tento obor nemůžete podle současného financování regionálního školství otevřít,“ podotýká. „Navýšení financování na tyto obory zajistí, že se nám těchto šest lidí vyučí.“

Video Chládek: Učňovské obory nekorespondují s trhem práce
video

Chládek: Učňovské obory nekorespondují s trhem práce