S novelou zákoníku i státního zastupitelství Válková pohne do léta

Praha – Ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) oficiálně představila své priority pro nejbližší období – zaměří se především na legislativu a do půl roku slíbila zpracovat dva důležité dokumenty. První novelu hojně diskutovaného občanského zákoníku chce mít hotovou v létě, ve stejnou dobu vládě předloží také zákon o státním zastupitelství. Válková také upřesnila složení svého týmu náměstků a jejich zaměření.

S novým rokem přišla i revoluce v občanském právu. Vážné výhrady měli k novému zákoníku soudci, advokáti i podnikatelé, kteří požadovali odložení jeho účinnosti. K občanskému zákoníku Válková vytvořila expertní skupiny pro jednotlivé problematické části zákoníku. Pokud ministerstvo dokončí úvodní změněnou verzi ve slibovaném termínu, v průběhu roku 2015 by se měl zákon projednávat v legislativním procesu.

Další z priorit Válkové je nový zákon o státním zastupitelství. „Blížíme se ke shodě. Základem našeho návrhu by se mohl stát návrh, který už byl ve sněmovně,“ popsala. Jedním z přínosů nového zákona by podle ní měla být i lepší možnost vyvodit odpovědnost státních zástupců v případech, kdy nekonají.

Ministerstvo také pracuje na novém trestním řádu. Většinu práce na nových předpisech odvedli předchůdci v podobě dvou věcných záměrů, které jsou předložené. Válková bude chtít přesto důležité normy znovu vyhodnotit a nechala zřídit menší pracovní tým. Ten poprvé zasedne v tomto týdnu.

Ministerstvo spravedlnosti
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Ministryně se také snaží změnit nepřiměřeně vysoké náklady při vymáhání bagatelních pohledávek, tedy pohledávek do 10 tisíc korun, a to návrhem změny vyhlášky o advokátním tarifu. „Výrazně snižujeme odměny advokátů v těchto typech sporů,“ uvedla. Vyhláška je v připomínkovém řízení, účinnosti by měla nabýt koncem května.

Válková také oficiálně představila své nejbližší spolupracovníky – již dříve avizovala, že svou první náměstkyní určí advokátku Hanu Marvanovou, která bude mít na starosti legislativu. Vězeňství a trestní politiku povede Pavel Štern, mezinárodní a ústavněprávní úsek Petr Jäger, ekonomické záležitosti má spravovat Pavel Kasík.


Trable s „právní revolucí“

Urychlené přijetí občanského kodexu přineslo podle Válkové řadu problémů - například s elektronickým obchodním rejstříkem. „Notáři nejsou zrovna nejšťastnější. Nemohou zapisovat, vkládat potřebné údaje. Myslím si, že to nefunguje tak, jak by to fungovat mělo,“ konstatovala.

Z nového občanského zákoníku také vyplývá, že na okresní soudy spadla od ledna část agendy, kterou dosud řešily soudy krajské. Už teď přitom tyto soudy řeší značný počet kauz. Ani krajským soudům ale práce neubude - úleva bude znát maximálně prvních pár měsíců. Ministerstvo spravedlnosti odhaduje, že nižším soudům vzroste objem práce asi o 3 procenta. Počet soudců ale zatím zvyšovat nehodlá, změnu bude hodnotit až po čtvrt roce.

Video Helena Válková chce omezit soudní průtahy
video

Helena Válková chce omezit soudní průtahy

Helena Válková chce omezit soudní průtahy

u 25.03.2014

S klíčovými zákony pohne ministerstvo spravedlnosti do léta

Válková: Nebudu se omlouvat za výrok, ale za to, že jsem rozhovor neautorizovala

Další problém, který může dle odborníků nastat, je spojen s ustavováním společností s ručením omezeným. Na nový občanský zákoník totiž navazuje zákon o obchodních korporacích, jenž stanovuje pouhou jednu korunu jako minimální vklad. Předtím to bylo 200 tisíc korun.

A kritiku si vysloužily i svěřenské fondy. Panují obavy, že se na ně přemění firmy s anonymními akciemi. Vyskytují se sice v anglosaských zemích, ale podle řady odborníků není možné převést tuto formu do českého práva. Způsob regulace v zahraničí je navíc
větší než v Česku. „Obávám se, že v tomto případě bude nutná nějaká právní úprava, je ale ještě třeba provést analýzu,“ podotkla Válková.

Nový občanský zákoník nabyl účinnosti 1. ledna 2014

Podstatným způsobem mění české soukromé právo. Ministerstvo spravedlnosti ho označuje za „zákon pro život, inspirovaný životem“. Obsáhlý kodex ponechává více prostoru pro dohodu stran. Změněnými pravidly se bude řídit například dědění, rodinné právo či uzavírání smluv.

Kodex nahradil normu z roku 1964, která byla mnohokrát novelizována. To zapříčinilo jeden z největších nedostatků starého zákoníku: roztříštěnost úpravy občanskoprávních vztahů v několika různých právních předpisech.

Zákoník je tematicky rozdělen do pěti částí - Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

Kritici normě vyčítají rušení zaběhlých principů, které podle nich povede k nejistotě v právních vztazích.

Úplné znění občanského zákoníku naleznete ZDE.