Volba šéfa ÚSTR – kritika sílí

Praha  Neúspěšný kandidát na ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Adrian Portmann se domnívá, že rada ústavu vyřazovala kandidáty z tendru nezákonně. Portmann žádá nápravu, v opačném případě se bude bránit i soudně. Jeho právníci vypracovali dva posudky, které prý dokládají neregulérní průběh a podmínky konkurzu. Předsedkyně rady ÚSTR Emilie Benešová ale chyby v konkurzu odmítá. Volbu kritizuje i další vyřazený uchazeč Karel Světnička a Konfederace politických vězňů ČR dokonce označila výběrové řízení za podvodně zorganizované.

Druhé kolo volby se konalo ve středu a třetí se uskuteční 16. dubna. Postupují nynější první náměstek ÚSTR Zdeněk Hazdra a francouzská historička Muriel Blaiveová. Portmannovi vadí, že rada ústavu až těsně před volbou schválila volební řád, podle kterého postupují do dalších kol v případě, že žádný uchazeč nezíská nadpoloviční množství hlasů, jen dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

„Postoupili pouze dva kandidáti, zatímco tři ostatní byli z volby neregulérně vyřazeni,“ uvedl. „Pokud srovnáte volební řád s jednacím řádem rady, což je nadřazený dokument, tak v článku šest jednacího řádu je volba ředitele upravena jiným způsobem. Žádné vyřazení kandidátů není na základě jednacího řádu možné,“ řekl. V jednacím řádu je skutečně uvedeno pouze, že radní ÚSTR hlasují o každém kandidátovi samostatně a místo ředitele získá uchazeč s nadpoloviční většinou hlasů.

Švýcarský historik a bývalý šéf vědecké rady ústavu Portmann je připraven bránit se proti vyřazení z volby soudně, ale rada má podle něj ještě šanci napravit své rozhodnutí a ředitele vybrat podle zákona. Na rozpory v řádech prý Portmann upozornil radu již dříve.

Předsedkyně rady Benešová se zatím s Portmannovou stížností neseznámila. „Nevím, v čem je rozpor, musím se na to podívat. My jsme to ale opravdu včera velmi pečlivě před zahájením jednání studovali a zjišťovali jsme, jestli nějaké rozpory mezi jednacím řádem rady a volebním řádem připraveným pro účely volby ředitele nalezneme. Žádné takové vady jsme tam nenašli,“ řekla.

Konkurzu se účastnili i někdejší vedoucí oddělení vydávání osvědčení protikomunistickým bojovníkům na ministerstvu obrany Viktor Meca a bývalý kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu Karel Světnička, který ve středu podal podnět k trestnímu stíhání kvůli nezákonným postupům v konkurzu. Zrušení tendru na šéfa ÚSTR požaduje Konfederace politických vězňů ČR, protože je prý výběrové řízení „zjevně podvodně zorganizované s předem daným výsledkem“.

Video Šéfka rady ÚSTR: Rozpory mezi jednacím a volebním řádem jsme nenašli
video

Šéfka rady ÚSTR: Rozpory mezi jednacím a volebním řádem jsme nenašli