Školy proti Grantové agentuře – prý rozhoduje neprůhledně

Praha – Grantová agentura, která rozděluje státní peníze na základní výzkum, se stala terčem kritiky vysokých škol. Podle nich rozhoduje neprůhledně a vyřazuje kvalitní projekty. Ozývají se i hlasy po odstoupení celého vedení. Agentura kritiku odmítá. Žádná kontrola prý v jejím rozhodování chyby nenašla.

Video Grantová agentura terčem kritiky
video

Grantová agentura terčem kritiky

Jádrem sporu jsou zřejmě dva odmítnuté humanitní projekty z konce loňského roku. Experti doporučili financovat čtyři projekty, předsednictvo agentury však dva nejlepší vyřadilo, protože se jim nelíbily příliš vysoké náklady na mzdy a vydávání publikací. Šlo o historickouměnovědný projekt za 42 milionů korun a filozofickohistorický projekt za 63 milionů korun. Na jejich místo se tím dostaly dva jiné projekty s horším hodnocením expertů. Po kritice se agentura rozhodla zaplatit všechny čtyři projekty, jejich rozpočty ale budou výrazně zkráceny. 

Diskusi vzbudila i nová pravidla pro rozdělování grantů. Proti nim se postavila například Česká konference rektorů nebo Univerzita Karlova. Vadí jim, že by navrhovatelé projektů, kteří dostanou známku Cn (hluboce podprůměrné) měli nově roční distanc při podávání dalších projektů. Agentura při zavedení pravidla argumentovala tím, že k hodnocení jsou jim často předkládány velmi nekvalitní projekty a neúměrně se tak zvyšuje zátěž členů hodnotícího panelu. Pravidlo bude platit v tomto roce, poté jej agentura vyhodnotí.

Agentura prý špatně vysvětluje svoje kroky

Akademici vytýkají agentuře špatnou komunikaci. „Jeden z problémů, který tam je, je v komunikaci. Grantová agentura ne vždycky dostatečně jasně vysvětluje kroky, které činí, a to potom zvyšuje nějaké celkové pnutí… Nechceme přijímat nějaká zásadní usnesení, topit pod kotlem, ale ta situace je opravdu závažná,“ uvedl předseda rady Jakub Fischer. 

Podle Fischera může za spory kolem agentury i nedostatek prostředků na vědu, kdy roste tlak na podávání návrhů, aniž by úměrně tomu rostl i rozpočet agentury. Úspěšnost projektů tak klesá. „Jestliže už dneska je úspěšnost projektů někde kolem 15 procent, tak to matematicky vzato znamená, že 85 procent vědců je naštvaných,“ myslí si. 

Grantová agentura je státní institucí. Jejím úkolem je z veřejných peněz podporovat základní vědecký výzkum. Ročně dotuje zhruba 700 projektů.