Červený kříž slaví sto padesát let

Praha – Český Červený kříž (ČČK) ocenil u příležitosti Světového dne Červeného kříže řadu lidí. Slavnostní shromáždění proběhlo v Senátu. Mezinárodní humanitární organizace slaví letos 150 let své existence; její členové, zaměstnanci i dobrovolníci ročně pomohou čtvrt miliardě lidí na Zemi.

Video Ocenění od Červeného kříže
video

Ocenění od Červeného kříže

ČČK má v současnosti více než dvě desítky tisíc členů a dobrovolníků a působí po celém Česku. Mezi jeho hlavní projekty patří:

  • výuka první pomoci dětí i dospělých (loni ČČK vyškolil přes 41 tisíc lidí a poskytl první pomoc deseti tisícům)
  • propagace bezpříspěvkového dárcovství krve
  • léčebné pobyty pro děti, sociální služby či aktivity pro seniory

Organizace se také významnou měrou podílí na likvidování následků živelných katastrof, jako jsou povodně. Například loni rozdělil 510 tun pomoci. 

Světový den Červeného kříže připadá na 8. květen, neboť to je den narození zakladatele hnutí Henri Dunanta. Letošní rok je také významný tím, že 22. srpna uplyne 150 let od přijetí první z Ženevských úmluv, které jsou základním kamenem mezinárodního humanitárního práva.

Slavnostní akce ještě nejsou u konce - tuto sobotu obdrží v Praze 160 čestných dárců krve či jejích složek nejvyšší stupeň Zlatého kříže ČČK.