Sněmovna shodila pod stůl plán na regulaci prostituce

Praha - Regulace prostituce v Česku se odkládá. Poslanecká sněmovna vyřadila z programu schůze pražský návrh zákona, který měl prostituci regulovat, a to přímo na přání metropole. Proč k tomu došlo, není jasné, roli ale pravděpodobně sehrály výhrady kabinetu. Vláda upozorňovala na to, že regulací prostituce by se tato činnost legalizovala – a Česko by tak muselo vypovědět mezinárodní úmluvu o potlačování obchodu s lidmi.

Pražský zákon řadí prostituci do podnikání, které nesmí provozovat lidé mladší 18 let. Úřady by povolovaly taky například nevěstince. Cílem úpravy je zejména oddělit legální prostituci od nelegální. Legální prostituce by byla regulovaným podnikáním. Za porušení zákona by podle autorů hrozily pokuty, a to i klientům prostitutek – lidé, kteří by využili placené sexuální služby na místech, kde by to bylo zakázáno, by se vystavovali pokutě až 15 000 korun.

Vláda ovšem k normě vznesla výhrady, nejvážnější se týkala zmíněné úmluvy. Pochybovala i o požadovaném potvrzení o zdravotní způsobilosti. Podle kabinetních úředníků se nemůže lékařský posudek stát klíčovým pro povolení prostituce, protože stát by tak garantoval, že jeho vydáním se zdravotní stav dané osoby nezmění. Další výtka se týkala místních poplatků za provozování prostituce, které se mají odvíjet od zahájení jejího provozování. To by však správce poplatku podle vlády kontroloval jen obtížně.

Výhrady k normě měly i neziskové organizace, podle nichž by se při její přípravě měl brát ohled nejen na potřeby státu a obcí, ale i na ochranu sexuálních pracovnic a pracovníků. Represe považují za krok zpět. Některé právničky nesouhlasí například se zavedením povinných prohlídek. Zkušenosti z ciziny prý ukázaly, že pasáci a zákazníci pak nutili prostituující se se zdravotním potvrzením k sexu bez kondomu.