Vznikne centrální mozek úřednictva - Generální ředitelství státní služby

Praha – Vláda odsouhlasila vznik nového úřadu, který by měl v první fázi zajistit realizaci nového služebního zákona. Generální ředitelství státní služby vznikne v červenci jako součást úřadu vlády. Do budoucna se v jeho rámci počítá s 37 pracovními místy, na 20 pracovníků získá vláda v počátku peníze z evropských fondů. Na koaliční schůzce potom vládní strany stanovily limit pro úřednické odměny.

Jednání kabinetu o služebním zákoně proběhlo odpoledne. „Vláda tento materiál projednala napočtvrté a nakonec ho schválila, a sice použití 4,5 milionu korun z rozpočtové kapitoly úřadu vlády na kofinancování projektu nazvaného příprava implementace novely služebního zákona,“ prohlásil po jednání ministr pro legislativu Jiří Dienstbier (ČSSD).

Podle návrhu by měl centrální úřad zajišťovat mimo jiné systemizaci a personalistiku správních úřadů, analýzu současného stavu, tvorbu metodik a služebních předpisů či školení vedoucích úřadů tak, aby byla „k 1. lednu 2016 zajištěna plná účinnost zákona“.

Ministr Jiří Dienstbier: „Zákon o státní službě, jak byl dříve schválen, byl okamžitě účinný pro Generální ředitelství státní služby. V rozporu s platnými zákony tady byly za předchozích vlád spíše rušeny předpoklady pro jeho vznik. My se vlastně usnesením snažíme vrátit k zákonnému stavu a naplnit platné zákony ve vztahu ke generálnímu ředitelství.“


Ředitelství dostane na starost i organizaci výběrových řízení na pozici ředitele a jeho zástupce, kteří by měli nastoupit v říjnu letošního roku, a dále na místa státních tajemníků, kteří by měli být jmenováni k 1. lednu 2015.

Zhruba 30 milionů korun z EU zajistí financování části pracovníků do konce roku 2015. „Cílovým stavem je, aby k 1. lednu 2016 mělo Generální ředitelství státní služby 37 funkčních míst s odpovídajícím materiálně-technickým zázemím,“ uvádí se v projednaném materiálu. Čtyři noví pracovníci na ministerstvu práce a sociálních věcí by pak měli připravit mimo jiné systém odměňování státních úředníků. „Ministerstvo práce a sociálních věcí má důležitou roli při implementaci státní služby vzhledem k tomu, že je gesčním ministerstvem pro schvalování mzdových předpisů,“ zdůvodnil nárůst úředníků resortu Dienstbier.

Bez tříleté praxe přijde zkouška, plánuje koalice

Vpodvečer se představitelé vládní koalice nad zákonem o státní službě setkali znovu; rozhodli se, že stanoví horní hranici pro odměny úředníkům – nebudou smět překročit 25 procent jejich ročního platu. Předseda vlády Bohuslav Sobotka označil vysoké odměny za nešvar. „Často u některých oblíbenců v minulosti překračovaly násobek ročního platu,“ podotkl.

Video Dienstbier: Fungující státní služba významně zmírní korupci
video

Dienstbier: Fungující státní služba významně zmírní korupci

Podle Sobotky koalice také směřuje k dohodě ohledně lidí, kteří nemají delší praxi ve státní správě nebo samosprávě. Pod tím si koalice představuje alespoň tři roky. Tito lidé by pak museli skládat úřednické zkoušky. „Lidé s krátkou praxí do tří let by měli absolvovat úřednickou zkoušku,“ řekl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. „Jsme v tom ve shodě. Zkouška by u lidí bez praxe měla být standardní mechanismus jejich vstupu do státní správy,“ potvrdil místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Koalice se dohodla i na zrušení smluvních platů pro úředníky a na tom, že během dvou let vytvoří nový systém odměňování zaměstnanců, kteří budou spadat pod státní službu. Systém by měl platit od roku 2017.

Zákon o státní službě se podle odhadů dotkne 70 000 až 80 000 úředníků. Parlament by ho mohl schvalovat v létě. Sobotka nedávno ve Sněmovně řekl, že služební zákon musí být účinný k 1. lednu příštího roku, jinak bude ohroženo čerpání evropských dotací.