Stejná Šance ocenila firmy, které vychází vstříc handicapovaným

Praha - Jen jeden ze sedmi lidí s handicapem má práci, problém najít zaměstnání mají i mladší ročníky a vzdělanější lidé. Ocenit společnosti, které je zaměstnávají, má soutěž Stejná Šance. „Soutěží chceme nejen ocenit firmy, ale také upozornit na fakt, že zaměstnat člověka se znevýhodněním je něco samozřejmého, co může udělat každá firma,“ říká ředitelka o.p.s. Rytmus Pavla Baxová. Mezi oceněné firmy se dostala třeba Metropolitní univerzita Praha, pobočka rychlého občerstvení KFC na pražském Andělu nebo občanské sdružení Petrklíč.

Soutěž je celorepubliková a probíhá v 7 krajích České republiky. V Libereckém, Ústeckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském, Karlovarském a v Praze. Nominovat zaměstnavatele do soutěže mohla široká veřejnost vyplněním nominačního listu, které vyhodnotila pětičlenná komise.

Kromě úpravy přístupu do práce byla v soutěži hodnocena i vstřícnost vedení nebo účast postižených lidí na neformálních akcích. „Každý postižení má svoje specifikum a potřebuje nějakou jinou úpravu,“ upozornila vedoucí agentury Rytmus Jana Březinová. „Třeba co se týče lidí s potížemi v učení, potřebují popsat náplň práce jiným způsobem - ne psanou formou, ale třeba ústní nebo obrázkovou,“ upřesnila.

Video Stejná Šance ocenila firmy, které vychází vstříc handicapovaným
video

Stejná Šance ocenila firmy, které vychází vstříc handicapovaným

To je ale pro mnoho firem příliš náročné. Přestože ty s více než 25 zaměstnanci musejí podle zákona postižené zaměstnávat, řada z nich dává přednost finančnímu příspěvku do státní kasy. To znamená, že do státní kasy ročně zaplatí 2,5násobek průměrné měsíční mzdy. Jenže postiženým nejde jen o peníze. „Je to i o tom, aby si zvykli na práci, aby ten režim pracovní zažili,“ uvedla ředitelka Metropolitní univerzity.

V Česku má povinnost zaměstnávat zdravotně postižené každá firma nad 25 zaměstnanců. Jejich podíl v kolektivu musí být alespoň čtyři procenta. Pokud to firma nesplní, zaplatí státu tučnou pokutu. Například firma s padesáti zaměstnanci by měla mít alespoň dva zdravotně postižené. Pokud je nezaměstná, musí zaplatit 118 tisíc korun za rok. Pokud má firma třeba tisícovku pracujících, měla by mít 40 zdravotně postižených. Pokuta za nesplnění kvóty je za rok více než dva miliony korun. Zdravotně postižené ale zatím zaměstnává jen asi polovina firem, ostatní se vykupují.