Šumavu v luxusním BMW brázdil i vysoký policejní úředník

Praha – Loni v záři vzbudila mediální pozornost kolona vozů BMW, která projížděla šumavskými hvozdy poblíž Černého jezera bez patřičného povolení. Reportéři ČT teď ale zjistili, že jedním z těch, kteří porušili zákon, byl i vysoký policejní důstojník z Policejního prezidia Vladimír Žaloudek. Setkání u Černého jezera mělo být zřejmě vzpomínkou na staré časy  za komunismu totiž Žaloudek působil u šumavské pohraniční stráže jako politruk. Jeho minulost ovšem na Policejním prezidiu nevadí, tzv. malý lustrační zákon se totiž vztahuje jen na příslušníky Sboru národní bezpečnosti, nikoli vojáky z povolání. Podrobnosti zjišťoval Karel Vrána z Reportérů ČT.

Video Reportéři ČT: Politruk v bavoráku
video

Reportéři ČT: Politruk v bavoráku

Kolona nablýskaných kabrioletů se na stránky novin dostala vlastně náhodou, vozidel si všiml milovník Šumavy Václav Vetýška – jinak vášnivý fotograf, který zdejší kraj dlouhodobě dokumentuje. Loni v záři se vracel se skupinou přátel z výletu, když narazil na kolonu BMW. Podle fotografií jich napočítal 23. Ihned totiž věděl, že na lesní cestu mohou auta jen se zvláštním povolením, a proto začal fotit.  

Na podezřelou kolonu upozornil Vetýška i policii, která přijela na místo věc prověřit. Nakonec všem účastníkům udělila pouze stokorunovou pokutu s tím, že nedošlo k žádným škodám. Pan Vetýška se pak obrátil i na vedení Šumavského národního parku – to sice udělilo za porušení zákona nejvyšší možnou pokutu, i tak ale musel každý účastník vytáhnout z peněženky jen čtyři tisíce korun.  

Tedy až na jednoho. V průběhu šetření se totiž ukázalo, že se na Šumavě projížděl i Vladimír Žaloudek – vysoký důstojník policejního prezidia a vedoucí kanceláře tehdejšího náměstka policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Vzhledem k tomu, že spadá pod služební zákon, tak jeho přestupek nemohl řešit národní park, ale přímo ministerstvo vnitra. V kázeňském řízení nakonec dostal Žaloudek za porušení zákona o pozemních komunikacích a zákona o ochraně přírody také čtyřtisícovou pokutu.  

Podplukovník Vladimír Žaloudek před kamerou odmítl vystoupit s tím, že není veřejně činná osoba. Při pátrání po tom, co kolonu kabrioletů zavedlo právě k šumavskému jezeru, ale Reportéři ČT narazili na jeho minulost. Podle jeho osobní karty sloužil na konci 80. let v pohraniční rotě Černé jezero jako zástupce velitele pro věci politické neboli politruk. Černé jezero leží na bývalé hranici se Západním Německem, která byla za socialismu velmi přísně hlídaná. Žaloudek si tedy zřejmě s přáteli vyrazil na místa, která důvěrně znal. A možná jim i ukázal, kde působil. Ačkoliv budova pohraniční roty, v níž politicky školil vojáky, už dnes nestojí. 

„On se snažil o to, aby mezi vojáky nepronikala ideologická diverze,“ vysvětluje úlohu politruka badatel ÚSTR Radek Schovánek. „S vojáky základní služby, kteří byli členy KSČ nebo kandidáty KSČ, tak vedl pravidelná setkání nebo schůze. Bavili se o politickém stavu roty apod., protože západní hranice byla velmi citlivá a oni se snažili například i předejít tomu, aby některý příslušník pohraniční stráže emigroval, což se občas stávalo a byla to vždy mimořádná událost a veliký průšvih,“ dodává Schovánek.  

Příslušník pohraniční stráže
Zdroj: ČT24

Ačkoliv se na bývalé politruky vztahuje tzv. malý lustrační zákon, který stanovuje předpoklady pro službu u policie, tak pro Vladimíra Žaloudka neplatí. Explicitně totiž mluví pouze o příslušnících tehdejšího Sboru národní bezpečnosti, nikoli vojácích z povolání, kam Žaloudek jako politruk u pohraničníků patřil. „Takže pro své momentální zařazení splňuje veškeré zákonné požadavky,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Jana Macalíková. Vladimír Žaloudek odmítl i žádost o rozhovor na téma své minulosti. Jeho jediná fotografie, která je k dispozici, pochází z roku 1983. 

Žaloudek nyní působí jako vedoucí kanceláře 1. náměstka policejního prezidenta Martina Vondráška. Další bývalí politruci pak působí v politice, například Václav Šlajs se stal za ČSSD hejtmanem plzeňského kraje, Václav Sloup z KSČM zase radním pro školství na Karlovarsku.