Projekt Obědy pro děti pomohl už 370 dětem

Praha – Téměř 370 dětem už pomohl projekt obědy pro děti. Ten funguje po celý školní rok a pomáhá žákům, jejichž rodiče nemají dost peněz na to, aby jim zaplatili jídlo ve školní jídelně. Podle evropských statistik je chudobou v Česku ohrožena asi pětina dětí.

Video Projekt Obědy pro děti pomohl už 370 dětem
video

Projekt Obědy pro děti pomohl už 370 dětem

Konkrétní děti vytipovává škola; těch se do projektu zapojilo už 90. „Ty děti třeba nenosí do školy svačinu, mají problémy se školními pomůckami, takže učitelé vědí, že toto jsou děti, které opravdu potřebují pomoc,“ uvedla Jana Skopová, manažerka společnosti Women for Women

Nejde zdaleka jenom o to, že mají děti co obědvat. Chodit do jídelny znamená víc. „Děti jsou ve své podstatě sociálně stigmatizované, pokud na obědy nechodí, protože se tím vyčleňují z kolektivu. Netráví s dětmi společný čas v jídelně, kde dochází k povídání,“ uvedla ředitelka školy Jana Hrubá. 

Školy se mohou už teď hlásit o peníze na obědy pro příští školní rok. Tak aby mělo každé dítě i v září možnost svůj oběd dojíst až do posledního sousta. 

Projekt Obědy pro děti pomáhá dětem, kterým jejich rodiče nemohou zaplatit obědy ve školních jídelnách. Jsou stanovena kritéria pro výběr potřebných dětí a pomoc je dávána formou obědů ve školních jídelnách přímo prostřednictvím základních škol. Více informací se dozvíte na www.obedyprodeti.cz. Projekt byl zahájen paní Ivanou Tykač v září 2013 po odvysílání reportáže v pořadu České televize 168 hodin o hladovějících dětech. 


Video Děti bez oběda
video

Děti bez oběda