Závislé děti mají nově své místo u Apolináře

Praha - Pro děti a mladistvé ohrožené drogami a alkoholem se otevírá v pražském Apolináři první specializovaná ambulance v Česku. Finančně ji podpoří Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která za zdravotní problémy způsobené alkoholem a drogami u svých dětských klientů loni vydala 15,6 milionu korun. Ročně končí v péči lékařů kvůli drogám a alkoholu na 1 500 dětských klientů VZP.

Tzv. školské studie ukazují, že mezi náctiletými se zkušeností s konopím lze až devět procent považovat za problémové. Zkušenosti s konopím má 48 procent studentů a 44 procent studentek. Denně kouří tabák 29 procent chlapců a 25,3 procenta dívek ve věku 16 až 18 let. Náctiletí nejčastěji pijí pivo a destiláty. Jen 2,6 procenta alkohol nikdy nepilo. S konopím mají české děti zkušenosti od 13 let, kouří od 11 let a alkohol pravidelně pije 60 procent dospívajících. Přesto dosud v Česku ani jedna adiktologická ambulance specializovaná pro děti nebyla.

Klienti VZP mladší 18 let léčení kvůli zneužívání návykových látek
Zdroj: VZP

„Spolupráce je zatím dohodnuta na 12 měsíců, za tu dobu je VZP připravena uhradit služby až do výše tří milionů korun,“ uvedl mluvčí VZP s tím, že po roce fungování ambulance by bylo možno otevřít diskusi, zda má smysl zřídit podobná zařízení ve všech krajských městech. První taková ambulance je součástí Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice. Podle přednosty kliniky profesora Miovského jen v Praze a Středočeském kraji takovou péči potřebuje až 5 000 dětí. Pilotní projekt ověřuje, jaké služby děti a dospívající potřebují, pak by mohla vzniknout síť ve všech krajích, pokud se k financování přidají i ostatní zdravotní pojišťovny.

Daleko propracovanější systém pomoci pro závislé mají například USA. Tam je k dispozici několik typů center a bezplatně poskytují například denní pobyty a dohled jak lékaře, tak terapeutů. Nutno dodat, že všechny typy těchto léčeb jsou dobrovolné a nástup je možný poté, co pacient podepíše příslušné dokumenty. Rodič může být do léčby také zapojen a někdy terapeut navštěvuje celou rodinu, aby byla zajištěna komplexnost léčby.