Pomoc pozůstalým: Vojáci z Chrudimi zřídili účet

Chrudim - Příslušníci 4. brigády rychlého nasazení zřídili účet na pomoc rodinám čtyř výsadkářů, kteří v úterý zahynuli v Afghánistánu. Peníze by měly pomoct i těžce zraněnému vojákovi a jeho rodině. Účet funguje od dnešního dne a bude aktivní do 1. září, kdy budou vybrané peníze předány rodinám vojáků a raněnému rotmistrovi. Více informací o akci bude zveřejněno na facebookových stránkách 43. výsadkového praporu Chrudim. Číslo účtu je 44665522/0800, variabilní symbol 916.

Video Váleční veteráni vzpomínají na své mise i padlé kolegy
video

Váleční veteráni vzpomínají na své mise i padlé kolegy

Váleční veteráni vzpomínají na své mise i padlé kolegy

Péče o vysloužilé vojáky tématem Událostí, komentářů

Události: Pocta padlým vojákům

NO COMMENT: Návrat padlých vojáků do vlasti

Na zřízení účtu se podílejí vojáci ze 43. výsadkového praporu z Chrudimi a 41. mechanizovaného praporu z Žatce, odkud padlí vojáci byli, spolu s Charitou ČR, kterou si výsadkáři vybrali pro otevření sbírky.

Jana Růžičková, mluvčí generálního štábu:

„Smyslem sbírky je finančně pomoci rodinám, které přišly o své blízké a živitele rodin, a to zejména než bude moci být poskytnuta finanční pomoc českého státu… Druhým, avšak neméně důležitým cílem sbírky, je ukázat podporu rodinám vojáků v jejich nelehké životní situaci. Ukázat jim, že oběť jejich blízkých nebyla zbytečná a že si jí národ cení. Dokázat, že si Češi váží nasazení vojáků Armády České republiky.“


„Jménem Charity ČR vyjadřuji hlubokou soustrast pozůstalým rodinám. Současně je pro nás velikou ctí, že si výsadkáři vybrali pro otevření sbírky právě naši organizaci,“ sdělil ředitel organizace Lukáš Curylo. „V rámci solidarity se zříkáme zákonné pětiprocentní režie sbírky ve prospěch pozůstalých a raněného výsadkáře,“ doplnil.

O přípravě sbírky dnes ráno informovali na svém facebookovém profilu vojáci právě z chrudimského praporu, ze kterého byli tři padlí výsadkáři. "Protože obětavost většiny z vás je opravdu velká a protože už přišly nabídky finanční pomoci, bude v nejbližších dnech zřízen transparentní účet, na nějž bude moci kdokoliv zaslat jakoukoliv finanční částku. Vybrané peníze poté budou rozděleny mezi rodiny čtyř zesnulých výsadkářů a rodinu zraněného výsadkáře," napsali vojáci v prohlášení na sociální síti.

Jak stát pomáhá pozůstalým:

  • Děti a manželky vojáků padlých v Afghánistánu by měly dostat od českého ministerstva obrany jako odškodnění asi milion korun, tedy stodvacetinásobek minimální mzdy. 
  • Pravidelně pak budou také pobírat měsíční výživné. Pravidelný příspěvek se vyplácí dětem maximálně do 26 let, pokud studují. U manželek je nárok podle ministerstva posuzován individuálně. 
  • Výše takzvaného úmrtného, které obdrží pozůstalí, se odvíjí od délky služby vojáka. Činí minimálně jeden průměrný měsíční plat. Pozůstalí také dostanou proplacenu dovolenou vojáka, poslední plat nebo náhrady za služební cesty. Pobírat by také měli vdovský nebo sirotčí důchod. Armáda má i systém na pomoc rodinám nesezdaných vojáků.
  • Pomoc ale přichází i neoficiální cestou: „Vojáci z jednotek, ze kterých jsou ti padlí, případně ranění, se nad rámec jakýchkoli svých povinností starají o pozůstalé a věnují jim veškerou péči, které jsou schopni,“ přiblížil náčelník generálního štábu Petr Pavel.

Dnes v poledne se na památku padlých vojáků v Česku rozezněly zvony a sirény. Jejich ostatky už přivezl zpět do vlasti armádní speciál. Pietního aktu se kromě pozůstalých zúčastnili i vrcholní představitelé země v čele s prezidentem Milošem Zemanem. Podle armádních nařízení musí nejprve proběhnout pitva vojáků. Až poté převezmou ostatky rodiny, které rozhodnou o způsobu jejich pohřbení. Armáda rodinným příslušníkům už nabídla uspořádání vojenského pohřbu.