Výkupy pozemků budou dražší – a rychlejší. Novelu podepsal prezident

Praha – Příprava dopravních staveb může opět zrychlit. Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona, která zvýší nabízené výkupní ceny za půdu potřebnou pro stavby. Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty měly potíže s výkupy pozemků pro nové dálnice či železniční přeložky od minulého roku, kdy se ceny výkupů dramaticky snížily a lidé dostávali za metr čtvereční 30 korun, zatímco sousedé, kteří prodali půdu již dříve, si přišli i na několik stovek. Podle novely bude nyní možné zvýšit odhadní cenu pozemku až šestnáctinásobně.

Novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury má výrazně urychlit například stavby dálnic či modernizaci železničních koridorů, které dnes váznou kvůli pozemkovým sporům. Zákon přitom odměňuje vlastníky, kteří se se státem rychle dohodnou. Budou totiž moci získat za čtvereční metr zemědělské půdy až 525 korun jako bonus k ceně stanovené znaleckým posudkem. Bonus ale bude klesat v čase, při dalších nabídkách už bude nižší. Cena zemědělské půdy i s bonusem ovšem nebude moci překročit tři čtvrtiny ceny stavebního pozemku v dané lokalitě.

„Vycházet se vždy bude z konkrétní ceny pozemku stanovené znalcem. Šestnáctinásobek je maximální možné navýšení, které musí schválit ministr dopravy a týká se jen mimořádných případů. Ředitelství silnic a dálnic a další investorské organizace budou moci nabízet až osminásobek ceny pozemku, i to je ale výrazně lepší motivace pro majitele než současná výše bonusů,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. 

Podle ministerstva dopravy se bude vždy vycházet z konkrétní ceny pozemku stanovené znalcem. Pravicové opozici ve sněmovně se návrh novely nelíbil a uváděla, že se tím otevírá prostor pro korupci.

Zákon dosud umožňoval vyplácet bonusy od osmi do 35 korun za čtvereční metr, tedy dvojnásobek odhadní ceny. To podle vlády „nemá dostatečný motivační účinek pro rychlé rozhodování vlastníků a uzavírání kupních smluv“.

Další zákony s čerstvým prezidentským podpisem:

  • novela zákona o drahách: odklad povinnosti dopravců platit odškodnění při zpoždění ve vnitrostátní dopravě na rok 2019
  • novela zákona o nakládání s elektroodpadem: vznikne Registr míst zpětného odběru vysloužilých elektrických spotřebičů
  • zákon o kybernetické bezpečnosti: zavádí pravidla spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnou správou při předcházení útokům na informační technologie
  • novela zákona o ochraně přírody a krajin: k CHKO Kokořínsko se připojí Máchův kraj
  • novela zákona, která zvýší valorizaci penzí
  • novela zákona o soudech a soudcích: ústavním soudcům se zvýší plat
  • novela odkládající účinnost zákona o úrazovém pojištění na rok 2017
  • novela zákonů o zemědělství a Státním zemědělském intervenčním fondu: úprava evidence půdy a reakce na změny evropské zemědělské politiky