Čím nahradit pokusy na zvířatech? V Praze se poradí světový kongres

Praha – O alternativách k pokusům na zvířatech budou v metropoli diskutovat vědci z celého světa. Mezinárodní kongres má za cíl otevřít etické otázky týkající se této problematiky a najít nové metodické přístupy pro 21. století.

Devátý světový kongres o alternativách k pokusům na zvířatech potrvá do 28. srpna, zúčastní se ho několik tisíc lidí. Akce je určena především odborníkům, kteří používají alternativní metody nebo se zabývají jejich výzkumem či schvalováním. Přizváni jsou však i učitelé nebo úředníci.

Na programu jsou jak odborné přednášky o novinkách ve vývoji konkrétních alternativních metod či o zcela nových technologiích, tak i přednášky o welfare (životní pohodě zvířat) a etice používání zvířat nebo legislativě.

Součástí kongresu bude i multimediální výstava, kterou organizuje InterNICHE (Mezinárodní síť pro humánní vzdělávání). Účastníci a účastnice kongresu si na ní budou moci vyzkoušet např. virtuální pitvy, nácvik šití na modelech kůže a mnoho jiných typů alternativních metod ve vzdělávání (tedy ve výuce především vysokých škol).

Zvířat určených k pokusům ubývá

„V České republice využívají laboratorní zvířata mnohé resorty – ministerstvo zdravotnictví, zemědělství, školství nebo průmyslu – a mají své etické komise, které posuzují veškeré pokusy před tím, než se uskuteční,“ přiblížila Dagmar Jírová, odborná náměstkyně ředitele Státního zdravotního ústavu.

Co se týče počtu laboratorních zvířat u nás, trvale se snižuje. „V poslední době skutečně došlo oproti minulým desetiletím k dramatickému snížení ve všech resortech – na třetinu i méně,“ uvedla Jírová. „Ale je třeba si uvědomit, že za pokus považujeme třeba i kroužkování ptáků či jakoukoliv jinou manipulaci se zvířaty, třeba i hospodářskými zvířaty. Takže pokus nemusí být vždy invazivní a zasahovat do fyziologie zvířat,“ doplnila náměstkyně.

Humánní zacházení se zvířaty se podle ní řídí třemi obecnými zásadami: redukovat počty pokusů na zvířatech, pracovat tak, aby zvířata v průběhu pokusů nestrádala, a tam, kde je to možné, nahradit pokusy na zvířatech jinými metodami. „Evropská unie má světový primát v tom, že Evropský parlament přijal politické rozhodnutí, že například kosmetické přípravky nebudou vůbec testovány na zvířatech,“ podotkla Jírová s tím, že na unijní trh se takové přípravky nesmí ani dovážet.

A co může posloužit jako náhrada za pokusy na zvířatech? V současnosti se přechází na buňky a tkáně lidského původu. „Věda umí rekonstruovat lidské tkáně, které simulují chování orgánů, takže mají větší vypovídací schopnost,“ uzavřela náměstkyně Jírová.