Cenu VIZE 97 v Praze převzal antropolog Andrew Lass

Praha  Letošním držitelem ceny VIZE 97 se stal americký profesor a kulturní antropolog Andrew Lass. Ocenění si od Nadace Dagmar a Václava Havlových zasloužil za to, že po revoluci pomáhal Československu k návratu mezi civilizované společnosti. Profesor americké Mount Holyoke College je šestnáctým laureátem ceny, která se uděluje v den narozenin bývalého českého a československého prezidenta. Cenu Lass přebíral přímo v Praze.

„Chtěl přispět k návratu Československa do světa civilizovaných společností,“ uvedl v laudatiu profesor Josef Jařab, který ocenil Lassův porevoluční přínos českému knihovnictví. Pomoc Lasse, který začátkem devadesátých let inicioval projekt modernizace českého a slovenského knihovnictví CASLIN (Czech and Slovak Information Network), podle Jařaba ocení všichni, kdo věří v budoucnost knih a knihoven.

Jařab také vypíchl způsob, jakým americký antropolog pomáhal kultivovat a rozvíjet i další hodnoty. Zejména jeho příspěvky v oblasti vzdělávání. Připomněl také četná vyznamenání, kterých se Lassovi během života dostalo. „My jsme rádi, že se můžeme přidat k těm, kteří si jeho blahodárného působení všimli. Jsme přesvědčeni o tom, že by tomuto počinu nadace byl rád i Václav Havel,“ podotkl s tím, že Havlovy názory a pohled na svět v mnohém souzněly s myšlením dnešního laureáta.

Andrew Lass se narodil roku 1947 v New Yorku, vyrůstal však v pražských Dejvicích, kde se jeho rodiče jako novináři usadili. Po ukončení střední školy vystudoval poblíž Stuttgartu vědeckou fotografii. Později v Praze studoval na FAMU a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na podzim roku 1968 se stal členem Pražské surrealistické skupiny.

O pět let později byl se svými rodiči Husákovým normalizačním režimem z Československa vyhoštěn. Doktorát v oboru kulturně-sociální antropologie získal roku 1981 na Massachusettské univerzitě v Amherstu. V roce 1999 byl jmenován profesorem antropologie, kterou vyučuje na Mount Holyoke College v Massachusetts. Po politické rehabilitaci v roce 1993 mu Univerzita Karlova udělila titul magistra.

Ve vědecké práci na sebe upozornil originálním přístupem k různým pojetím času a paměti. Témata jeho studií odrážejí jeho trvalý zájem o českou společnost – od národního obrození přes současnou Prahu turistickou až po uměleckou avantgardu. Česká akademie věd mu v roce 1995 udělila cenu Jana Evangelisty Purkyně.

Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Mezinárodní cena VIZE 97 se uděluje každoročně od roku 1999 význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence.

Pravidelné udělování Ceny bývá doprovázeno například i neformálním setkáním studentů a profesorů při rozpravě s laureátem a pozvanými hosty. Cena je slavnostně předávána každý rok 5. října – v den výročí narození Václava Havla. Její laureát získává diplom a pamětní artefakt v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika. Cena VIZE 97 se od roku 2004 uděluje v prostoru Pražská křižovatka.

Dosavadní nositelé ceny:

 • 1999 Karl H. Pribram, americký neurochirurg a myslitel
 • 2000 Umberto Eco, světoznámý sémiotik a myslitel
 • 2001 Zdeněk Neubauer, český vědec a filozof
 • 2002 Joseph Weizenbaum, americký informatik a myslitel německého původu 
 • 2003 Robert B. Reich, uznávaný americký ekonom a bývalý člen vlády Billa Clintona
 • 2004 Petr Vopěnka, světoznámý matematik a bývalý ministr školství
 • 2005 Philip G. Zimbardo, světově uznávaný psycholog
 • 2006 Zygmunt Bauman, světoznámý sociolog
 • 2007 Stanislav Grof, významný americký psycholog a psychiatr českého původu
 • 2008 Julia Kristeva, významná spisovatelka, lingvistka a psychoanalytička
 • 2009 Václav Cílek, významný český geolog, spisovatel, filosof a popularizátor vědy
 • 2010 Konrad Paul Liessmann, významný rakouský esejista, literární kritik a filozof
 • 2011 Iva Mojžišová, významná slovenská teoretička umění
 • 2012 Miloslav Petrusek – „in memoriam“, významný český sociolog a pedagog
 • 2013 Jiří Fiala – „in memoriam“, respektovaný matematik, filozof a pedagog