Milník na rozhraní epoch. Před 600 lety vyrazil mistr Jan Hus do Kostnice

Praha - Kněz a náboženský reformátor mistr Jan Hus přesně před 600 lety, 11. října 1414, opustil středočeský hrad Krakovec a vyrazil na cestu do německé Kostnice, kde byl během církevního koncilu odsouzen k smrti a v červenci 1415 na hranici upálen.

Mistr Jan Hus je podle historiků nadčasovým příkladem zásadovosti, statečnosti, svobody svědomí a ochoty držet se pravdy. Podle historika Petra Čorneje se „Husův zjev tyčí jako milník na rozhraní epoch“, podle jeho kolegy Františka Šmahela „ční Hus svou statečnou obětí za svobodu vlastního názoru nad dějinami“.

Jan Hus se narodil v Husinci u Prachatic kolem roku 1370. Studoval na pražské univerzitě, kde se stal mistrem svobodných umění. Brzy přešel do učitelského sboru univerzity a jako třicetiletý byl vysvěcen na kněze. Od roku 1402 byl kazatelem v Betlémské kapli, kde kázal pro obrodu církve i společnosti. Roku 1409 byl zvolen rektorem univerzity.

Hus se mimo jiné ostře stavěl proti prodeji odpustků, čímž popudil papeže Jana XXIII. a vysloužil si uvalení klatby. V roce 1414 dostal pozvánku na církevní koncil svolaný do porýnského města Kostnice, kam odjel v domnění, že se mu podaří obhájit před elitou křesťanských vzdělanců svůj reformní program.

Reformátor církve

Na koncil, který svolal římský král Zikmund Lucemburský se snahou především ukončit papežský rozkol, odjel dobrovolně a se zárukou bezpečnosti od Zikmunda. Podle historiků se však Hus před koncilem dopustil závažných chyb, zejména právní povahy. I když se Hus neprovinil tím, co mu bylo kladeno za vinu, soud se podle nich nedopustil žádného pochybení a zachoval se přesně podle kanonického práva.

Jeho smrt 6. července 1415 vedla posléze v českých zemích k zásadní husitské revoluci, během které husité porazili několik křížových výprav. Jeho odkaz inspiroval Martina Luthera a nepřímo vedl k rozkolu západní církve.

„V roce 1990 papež Jan Pavel II. přijel do Prahy s tím, že se mají hojit staré rány, a vybídl teology i vědce, aby se zabývali kauzou mistra Jana Husa,“ připomíná teolog Zdeněk Kučera. Zlom ve vnímání „kacíře“ nastal Husa v roce 1999, kdy Jan Pavel II. prohlásil, že lituje Husovy kruté smrti, a zařadil ho mezi reformátory církve.

Česká televize v současnosti připravuje nový historický film o Janu Husovi. Režisér Jiří Svoboda do titulní role obsadil Matěje Hádka, scénář podle své knihy napsala spisovatelka Eva Kantůrková. Nové převyprávění života teologa a kazatele evropského rozměru bude dokončeno příští léto k šestistému výročí upálení Jana Husa.