Povinně se budou třídit kovy a bioodpad

Praha – Od ledna 2015 se budou povinně třídit bioodpad a kovy. Nově tedy ke sklu, papíru a plastům, které se třídí už 14 let, přibydou další suroviny. Vyvstává tím nový úkol pro obce, na které zajištění třídění spadne. Navíc ministerstvo životního prostředí teprve chystá vyhlášku, která určí, jak se bude nakládat s bioodpadem.

Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že bioodpad už v současnosti kompostuje asi tisíc českých obcí, což je šestina ze všech. „Nádoby na bioodpad jsou v jedné třetině města, v příštím roce chceme pokrýt postupně celé město,“ říká třeba k zavedené praxi v Děčíně mluvčí magistrátu Markéta Lakomá.

I přesto na skládkách stále končí spousta trávy nebo listí, které mohou jít do kompostu. Obce mnohdy netuší, co přesně se pro ně změní právě s ohledem na to, že vyhláška dosud nemá konečné znění. „Vyhláška stanovuje třídit biologicky rozložitelný odpad od 1. dubna minimálně do 30. října každého roku,“ upřesnila pro ČT mluvčí ministerstva pro životní prostředí Petra Roubíčková. Zda obce postaví ke každému domu popelnici, rozdají lidem pytle, nebo vybudují kompostárnu, už bude na nich.

Video Povinně se bude třídit bioodpad a kovy
video

Povinně se bude třídit bioodpad a kovy

Se začátkem třídění bioodpadu se počítá s možným snížením objemu popelnic až o třetinu. V minulém roce měla Česká republika snížit množství bioodpadu sváženého na skládky na polovinu oproti roku 1995, to se ale nepodařilo. Za to může dostat pokutu od Evropské komise.

Statistiky odpadu za rok 2013:

  • V roce 2013 jsme vyprodukovali v ČR téměř 24 milionů tun odpadu
  • Většina pochází z produkce podniků – hlavně stavebních firem
  • Komunální odpad činil více než tři miliony tun, což je o dvanáct procent víc než před deseti lety

V přepočtu na jednoho obyvatele:

  • Minulý rok vyhodil každý 307 kilogramů nepotřebných věcí
  • Do barevných kontejnerů na tříděný odpad dal zhruba sedminu
  • Nejvíce vytřídil papíru – bezmála 14 kilo. Následuje sklo, plasty a další odpad
  • Zbytek končí na skládkách anebo ve spalovnách