České děti vynikají v práci s internetem. Ruku v ruce jdou ale rizika

Brno – České děti patří kvůli častému používání internetu k nadprůměrně ohroženým skupinám v rámci států EU. Na druhé straně jsou ale internetově jedny z nejgramotnějších a dokáží těžit z výhod sítě. Takové závěry přinesl čtyřletý celoevropský projekt EU Kids on-line, na němž se podíleli i vědci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Po dobu čtyř let se dotazovali dětí ve věkovém rozmezí 9–16 let a jejich rodičů.

„Česká republika je na vrchu v žebříčku jak výhod, tak rizik… Větší využívání výhod internetu spolu s intenzivnějším vystavením rizikům je typické pro státy střední a východní Evropy. V západních, ale třeba i jižních zemích nepoužívají děti internet k tolika účelům,“ shrnula ve Studiu 6 psycholožka Věra  Kontríková.

Aktivity českých dětí na internetu jsou podle jejích slov věkově specifické. Zatímco mladší děti se hodně věnují hrám, starší děti pak především komunikaci s vrstevníky a přáteli nebo zjišťování informací. Ve srovnání s evropskými dětmi je ale typické pro starší české děti, že herní aktivity stále silně přetrvávají.

Video Věra Kontríková: Děti často hrají hry a komunikují
video

Věra Kontríková: Děti často hrají hry a komunikují

Ohroženější jsou podle výzkumu spíše mladší děti, zejména dívky a děti s problémy i z reálného světa. „Nejvíce děti znepokojuje pornografie, těsně následována násilím (zejména tím reálným nebo realistickým) páchaným na těch nejzranitelnějších – dětech nebo zvířatech. Rizika násilných obsahů si přitom veřejnost všímá daleko méně než těch sexuálních,“ uvádí se v závěrech výzkumu.

Klíčovou roli v dopadech internetu na děti hrají jejich rodiče a schopnost podporovat potomky v pozitivním přístupu k on-line aktivitám. Podle Věry Kontríkové rodiče dnešních dětí jsou velmi dobře obeznámeni s možnostmi internetu a využívají ho obdobně automaticky jako jejich děti.

Z výzkumu vzešlo pět rad právě pro rodiče ve vztahu k jejich dětem a užívaní internetu:

  1. Informujte se o výhodách i rizicích, které jsou s používáním internetu spojené, a podporujte děti už od raného věku v objevování on-line světa.
  2. Zaměřte se na to, aby vaše děti posilovaly své digitální dovednosti, a zvyšovaly tak svoji odolnost vůči potenciálním rizikům.
  3. Myslete méně na rizika internetu, berte je s rezervou a spíše se soustřeďte na zábavné a pozitivní aktivity, které on-line svět vašim dětem přináší.
  4. Pravidelně se bavte s dětmi o tom, s čím se setkávají na internetu a co může být problematické.
  5. Nastavte jasná pravidla vztahující se k chování dětí v on-line prostředí.

(Zdroj: www.veda.muni.cz)