Oleje a tuky ucpávají kanalizaci, obce si pořizují zvláštní kontejnery

Praha – Kuchyňské oleje a tuky, které lidé spláchnou do odtoku, mohou postupně způsobit ucpání odpadních vod a způsobit potíže v kanalizaci. Projekt sběrných nádob, který se snaží kanalizacím ulevit, funguje od roku 2010 a kontejnery si zatím pořídilo na 120 obcí.

Video Zelené kontejnery na kuchyňské oleje a tuky
video

Zelené kontejnery na kuchyňské oleje a tuky

V ulicích se kontejnery na použitý olej nebo tuk poznají podle zelené barvy, menší velikosti a informačního názvu. Umožňují lidem vyhodit šetrným způsobem přepálený olej nebo tuky, které použili při vaření. Řada obcí si pořizuje kontejner právě v době před Vánocemi. Podle vodohospodářů je totiž nejhorší situace s olejem v kanalizaci ke konci roku. Radnice se přitom o alternativní způsob zpracování použitého oleje zajímají. Společnost Eko-PF už provozuje celkem tři sta kontejnerů ve 120 obcích. „Zájem roste,“ doplňuje ředitel Eko-PF Karel Fousek. Hlavní cíl je dostat kontejner blízko lidem, aby tak zvětšili pravděpodobnost, že si lidé rozmyslí spláchnutí oleje do kanalizační sítě. „Člověk je tvor pohodlný, takže když to bude co nejblíže, tím lépe,“ řekl Fousek.

Na rozdíl od speciálních kontejnerů, které ve městech stojí pro plasty, sklo, papír nebo kartony, se zatím tyto kontejnery nevyvážejí tak často. Obvyklý cyklus je jeden měsíc. Je-li ovšem zájem, vyváží tento odpad častěji. Tuk firma Eko-PF separuje a předá specializovaným firmám, které jej dál zpracovávají. Kontejner řádně vyčistí a vrátí k použití.

Čističky ve velikých městech bez potíží

Oleje a tuky v odpadním systému způsobují dost nepořádku a potíží. Čistírny odpadních vod, které jsou vybaveny na zachycení tuků, si s touto nečistotou poradí. Ale už v samotné kanalizaci se mísí s jinými nečistotami a vytváří tuhé nánosy, které ucpávají trubky nebo kanalizační přípojky. „V létě se může přidat ještě zápach, když tyto nánosy začnou zahnívat, a mohou se stát třeba potravou pro potkany,“ uvádí technolog odpadních vod z Královéhradeckého kraje Pavel Král.

„V každém místě platí kanalizační řád, ve kterém jsou dány limity na obsah nečistot ve vypouštěné odpadní vodě. Měl by být splněn u každé nemovitosti, tedy i u bytového domu,“ upozorňuje Král. Domácnosti se spíš než pokuty musí obávat toho, že svým jednáním ucpou vlastní kanalizační přípojku a její opětovné zprůchodnění budou muset řešit na vlastní zodpovědnost. Provozovatelé restaurací pak musí mít instalován i odlučovač tuků, který likvidují odborné firmy.