NKÚ: Ministerstvo kultury chybovalo v poskytování dotací

Praha - Ministerstvo kultury nedodržovalo vlastní pravidla pro poskytování dotací na kulturní akce. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Dotace poskytovalo šest různých odborů ministerstva a tři samostatná oddělení. Organizační složky ale nepostupovaly jednotně. Resort také nevytvořil rovné podmínky pro všechny žadatele. Nejvyšší kontrolní úřad objevil nedostatky u dotací za 15,5 milionu korun. Kontroly se týkaly let 2011 až 2013, kdy resort vedli postupně Jiří Besser, Alena Hanáková (oba za TOP 09) a Jiří Balvín (ve vládě Jiřího Rusnoka).

Video Ministerstvo kultury pod lupou NKÚ
video

Ministerstvo kultury pod lupou NKÚ

NKÚ prověřil dotace poskytnuté v letech 2011 až 2013 celkem 19 příjemcům na 82 projektů. Kvůli nedostatkům úřad podal v osmi případech oznámení finančnímu úřadu o podezření na porušení rozpočtové kázně. Ministerstvo kultury u některých výběrových dotačních řízení také nestanovilo kritéria, podle kterých měly být projekty hodnoceny, zjistili kontroloři. Pokud ministerstvo kritéria dalo, nebyla většinou měřitelná a porovnatelná.

  • „Někteří žadatelé o dotaci nevěděli s dostatečným předstihem, podle čeho bude ministerstvo jejich projekty posuzovat,“ uvedl NKÚ.

Ministerstvo nedodržovalo vlastní podmínky

Ministerstvo některé nedostatky již napravuje, brání se ale také tím, že v kultuře je někdy obtížné stanovit přesně kvantifikovatelná kritéria pro hodnocení. V některých případech ministerstvo podmínky pro poskytnutí dotace nedodrželo, reaguje NKÚ. Jako příklad uvedl podporu neziskové společnosti Hudební informační středisko, kde šlo se souhlasem ministerstva na mzdové náklady více než 41 procent. Podle pravidel, která si ministerstvo nastavilo, je ale možné na mzdy využít maximálně 15 procent z poskytnutých peněz.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o předchozí kontrolované období 2011–2013, jsme samozřejmě připraveni zohlednit vytýkané nedostatky při novelizaci vnitřních předpisů a jejich důsledném dodržování. Již letos byla zahájena kompletní elektronizace účetnictví, jejíž absence byla ze strany NKÚ vytýkána,“ sdělila mluvčí ministerstva Helena Markusová. „Administrativní pochybení neznamená vždy porušení právních předpisů ani příslušných usnesení vlády, jimiž se poskytování dotací řídí,“ uzavřela.

Chyby NKÚ našel i v žádostech o dotace

Kontroloři odhalili také nedostatky v žádostech o dotace a porušování dotačních podmínek i právních předpisů. Například obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum neuvedla v žádostech informaci o převodu části dotace na zahraničního partnera a nesplnila podmínku minimálního podílu spolufinancování z vlastních peněz. Společnost FILMFEST Písek si podle NKÚ zase nehospodárně pronajala kanceláře. Ministerstvo kultury v kontrolovaném období 2011 až 2013 každoročně podpořilo přibližně 60 procent předložených projektů. Žadatelům o dotace proplatilo v průměru 37 až 50 procent z původně žádané sumy.