Soud vyslyšel obce, ministerstvo musí zrušit plán péče o Šumavu

Praha Pražský městský soud nařídil ministerstvu životního prostředí, aby zrušilo plán péče o šumavský národní park na léta 2014 až 2017. Několik obcí se na něj obrátilo s žalobou, v níž si mimo jiné stěžují, že plán ministerstva jim brání v rozvoji a omezuje obyvatele parku. Resort Richarda Brabce zatím o rozhodnutí informován nebyl, může proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Plán péče určuje kroky pro ochranu ekosystémů, rostlin a živočichů. Stejně tak se podle něj pečuje o les nebo vzhled krajiny, řídí se jím podmínky pro dopravu, turistiku a hospodaření na území parku. Pokud jde o plán na léta 2014 až 2017, soud dospěl k závěru, že sepsáním protokolu o jeho schválení ministerstvo nezákonně zasáhlo do práv žalobců. Uvedený protokol tedy musí ministerstvo zrušit, informovat dotčené obce a kraje a následně napadený plán odstranit z Ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny. Ministerstvo má rovněž obcím, které podaly žalobu, zaplatil náklady řízení ve výši zhruba 56 tisíc korun.

Brabcův úřad už dříve uvedl, že ohledně Plánu péče k NP Šumava byl jeho postup v souladu se zákonem. Starosta Modravy Antonín Schubert tvrdí, že ministerstvo změnilo původní dohody s obcemi. Pod žalobu se podepsali s Modravou ještě zástupci Železné Rudy, Srní, Stožce a Hartmanic.

Ekolog Hnutí Duha Jaromír Bláha: „Mě zaskočilo toto rozhodnutí soudu, které i krátkodobý provizorní plán zrušilo a v podstatě uvádí ten národní park, já to nechci říkat, do chaosu. A v podstatě je nyní na ministerstvu a řediteli, aby stanovovali způsoby ochrany šumavské přírody.“


Podle Schuberta tento krok podporují i další obce a města a také se za něj staví Svaz obcí národního parku Šumava. Žalující straně nejvíc vadil fakt, že Šumava by se prý měla stát veřejnosti téměř nepřístupnou a velmi uzavřenou oblastí. Plán péče podle obcí operuje s novým termínem opuštěná krajina. „Termín opuštěná krajina mi přijde v oblasti Evropy, která je nejhustěji zalidněným kontinentem, trochu absurdní. Navíc nový plán péče prakticky nepočítá s rozvojem turistické infrastruktury, která by mohla přinést Šumavě a lidem zde žijícím nové prostředky. Zdá se mi, že pan ministr snad ani neví, co podepsal,“ řekl letos v červenci Schubert.

Video Soud uložil MŽP zrušit plán péče pro Šumavu
video

Soud uložil MŽP zrušit plán péče pro Šumavu

Nynější plán je jen do roku 2017, soud ministerstvu uložil, aby pokračovalo v projednávání návrhu Plánu péče o Národní park Šumava na období od roku 2014 až do roku 2028, který schválila rada národního parku 20. června 2013.