Záznam 43. schůze Poslanecké sněmovny ze 7. dubna

Záznam z jednání Poslanecké sněmovny 7. dubna (zdroj: ČT24)

Záznam 43. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze 7. dubna.