Studenti středních škol budou vyrábět kvantové tečky v laserových laboratořích

Dvanáct nadaných středoškoláků si bude moci opět vyzkoušet práci vědců ve špičkových laserových centrech ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy. Pro vybrané studenty bude už podruhé otevřena takzvaná Talentová akademie, oznámila Radka Kozáková z HiLASE centra.

Studenti se zapojí se do projektu kvantové fyziky, která popisuje chování světa na úrovni atomů. V tomto mikrosvětě platí jiné zákony než v každodenním životě. Částice mohou například existovat na dvou místech zároveň nebo se teleportovat.

Tyto jevy, jako vytržené ze sci-fi filmu, dnes už vědci umějí pozorovat i ve svých laboratořích. „Pro tento ročník jsme vybrali zajímavé a aktuální téma kvantových teček, což jsou malé krystaly tvořené pár stovkami atomů, na nichž už můžeme pozorovat kvantové jevy,“ uvedl vědecký pracovník ELI Beamlines Zbyněk Hubka.

Kvantové tečky dnes nacházejí uplatnění například v displejích, medicíně nebo kvantových počítačích.

Studenti se naučí pracovat s vědeckými přístroji a osvojí si základní postupy. Pak už je jen na nich a na jejich týmech, jakým způsobem provedou experimenty a zpracují získaná data. Vědci jim pomáhají a usměrňují je.

„Myšlení mladých lidí není ještě zatíženo stereotypy, které vědec během své práce získává, a proto mnohdy středoškoláky napadají tak inovativní řešení, nad nimiž s kolegy jen kroutíme hlavou,“ uvedl výzkumník Michal Vyvlečka z centra HiLASE.

Akademie je určena pro studenty čtyřletých gymnázií nebo vyšších stupňů víceletých gymnázií či odborných středních škol se zájmem o přírodovědné předměty, zejména o fyziku. Finalisté budou vybráni do 20. července a výsledky budou zveřejněny na stránkách Fyzikálního ústavu AV ČR www.fzu.cz. Více informací se zájemci dozvědí na www.fzu.cz/talentova-akademie a www.facebook.com/TalentovaAkademie.

Laserová centra v Dolních Břežanech byla postavena s pomocí evropských peněz a otevřena v roce 2015. Zatímco ELI se profiluje jako centrum základního výzkumu, HiLASE má blíže k průmyslovým aplikacím. Centra se řadí ke špičkovým pracovištím s unikátními laserovými systémy, které patří k nejvýkonnějším na světě.