Stopka pro homeopatii. Varuje před ní i Ruská akademie věd

Ruská akademie věd se připojila k většině dalších světově významných vědeckých institucí a vydala zprávu, která říká, že tento druh léčby nemá v ruském zdravotním systému místo.

  • Ruská akademie věd je síť vědeckých organizací zahrnující jak vlastní akademii věd, tak řadu výzkumných ústavů rozložených po celé Ruské federaci. Zahrnuje také pomocné vědecké a společenské organizace, jako jsou knihovny, vydavatelství a nemocnice. Úkolem akademie a podřízených ústavů je organizace a provádění základního výzkumu ve všech oborech vědy. Akademie sídlí v Moskvě a je založena jako civilní, samosprávná a nevýdělečná organizace řízená vlastními samosprávnými orgány.

Komise proti pseudovědě a falzifikaci vědeckého výzkumu prezidia Ruské akademie věd vydala 7. února zprávu o homeopatii. Podle rozsáhlého memoranda odporuje tato léčebná metoda „známým chemickým, fyzikálním i biologickým zákonům“ a neměla by být součástí ruského systému zdravotní péče.

Komise tvrdí, že léčba extrémně nízkými dávkami různých látek používanými v homeopatii nemá žádný vědecký základ. Došla k tomu po důkladné analýze publikací v odborných časopisech, zprávách o klinických studiích, z metastudií i systematických přehledů.

Události: Podle odborníků jsou homeopatika jen placebo (zdroj: ČT24)

Nejdůležitější je, že neexistuje přesvědčivé experimentální potvrzení účinnosti homeopatik. Homeopatická diagnostika a léčba by tedy měly být hodnoceny jako pseudovědecké.

Homeopatie jako forma alternativní medicíny již existuje déle než 200 let. Během této doby vznikla řada pokusů začlenit ji pod klasickou západní medicínu. Všechny však byly doposud neúspěšné, a to z jednoho prostého důvodu: navrhovaná teoretická vysvětlení možných mechanismů účinku homeopatie jsou v rozporu s vědeckými poznatky o struktuře hmoty i funkce živých organismů a léků. 

Ruští vědci také varují před opakovanou „pravdou“, že i kdyby homeopatie moc neléčila, tak je vlastně neškodná. „Homeopatie není neškodná: pacienti utrácí za neúčinná léčiva a tím jim chybí prostředky na léčbu s prokázanou účinností. To může vést k nežádoucím výsledkům, včetně úmrtí pacienta,“ uvádí zpráva.

Co s tím?

Komise doporučuje ministerstvu zdravotnictví, aby vyřadilo homeopatika z lékařského použití jak ve státních, tak i v obecních zdravotnických zařízeních. Homeopatika by již také neměla být zahrnuta v nových standardech péče. Na obalech homeopatik by mělo být jasně uvedeno, že u nich chybí důkaz prokázané účinnosti.

  • Zájem o léčbu homeopatiky v Česku neustále roste. Předloni se do lékáren dostalo přes milion osm set balení homeopatik, tedy o 250 tisíc víc než v roce 2010. V Česku je registrováno přes sedm set různých variant homeopatik. Protože nejsou oficiální léčebnou metodou, pojišťovny je nehradí.

 V listopadu s velmi podobnými závěry vůči homeopatii přišla i americké instituce Federální obchodní komise, která má za úkol sledovat dodržování dobrých mravů v obchodních záležitostech. Konstatovala, že „ žádné existující metody neprokazují efektivnost těchto výrobků“.

Co je homeopatie?

Podle psychiatrů je homeopatie nejrozšířenější příklad toho, jakou sílu může mít víra. „Je důležité věřit, ale tam je to o to lepší, že tomu věří nejen pacient, ale i doktor. Proto to má tak masivní efekt,“ domnívá se psychoterapeut a psychiatr Tomáš Rektor. Homeopatie se jako alternativní léčebná metoda objevila v Německu na začátku 19. století. Řada léků v té době ještě vůbec neexistovala. Například penicilin se objevil až o sto let později.

Homeopatie se prosazuje většinou tam, kde klasická medicína neuspěje. Mají při ní uzdravovat stejné látky, které nemoci způsobují, jen v extrémně zředěné podobě. Podle homeopatů se daná látka jen otiskne do vody, a tím z ní udělá lék.

Právě v tom ale vidí chemici problém. „Dívali jsme se, jak dlouho otisk ve vodě vydrží, a je to asi miliontina miliontiny vteřiny,“ poznamenal Pavel Jungwirth, fyzikální chemik z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Proti homeopatii nic nemá, vadí mu ale, když si půjčuje vědecká vysvětlení.

Vydáno pod