Psi jsou ve střední Evropě pohromou pro divoká zvířata, tvrdí polská studie

Nejlepší přítel člověka může být největší pohromou pro zbytek přírody. Podle vědců způsobili psi vyhynutí 10 živočišných druhů a dalších 156 druhů je jimi ohroženo. Mimo jiné tím, že šíří řadu chorob.

V září vyšla vědecká studie, která ukázala, jak velkým rizikem pro přírodu jsou divoké kočky. Nyní na ni navazuje další práce, která popisuje, jak velký je vliv divokých psů.

Dopad psů na životní prostředí podceňujeme, tak zní shrnutí práce polské vědkyně. Již předchozí studie popsala, že psi již způsobili vyhynutí 10 živočišných druhů a dalších 156 druhů je jimi ohroženo. Izabela Wierzbowska z Jagellonské univerzity v Krakově popsala ekologický dopad domestikovaných psů ve studii, která vyšla v odborném časopise Biological Conversation.

Využila toho, že Polsko je rozdělené do 49 loveckých oblastí, které musí každoročně vykazovat úbytky zvěře – a také jejich příčiny.

Mezi roky 2002-2011 psi každoročně zabili průměrně 33 000 kusů zvěře a dalších asi 280 kusů dobytka. Podle autorů práce jde však o značné podcenění reálného stavu; do těchto statistik se totiž uvádějí jen úmrtí, kde je příčina zcela jasná a primární – mnoho zabití psy se do ní tedy ani nedostane. 

Na rozdíl od koček, které zabíjejí především drobná zvířata, jako jsou ptáci či hlodavci (tedy v podstatě tvorové ve městech přemnožení), psi loví hlavně větší zvířata – například zajíce. U těch jsou psi v Polsku zodpovědní za přibližně polovinu všech úmrtí. Další kořistí se stávají také jezevci, tetřevi, ale také zvířata, která jsou již mezi chráněnými: například křeček polní nebo tetřívek obecný.

Psi zabíjejí tygry

Podle této studie je podíl psů na zabíjení divokých zvířat vyšší, než se čekalo, ale stále se nedá srovnat s tím, kolik zvířat padlo rukou člověka. Problém je v tom, že psi mají zřejmě na ekosystémy i další dopady: především tím, že šíří řadu chorob. Tou nejčastější je vzteklina a psinka. Právě druhá jmenovaná způsobuje v současnosti nečekané problémy u tygrů.

Lišky v Plzeňském kraji šíří nebezpečnou psinku a tasemnici (zdroj: ČT24)

Roku 2014 propukla psinka u tygrů sumaterských, kriticky ohrožené šelmy, která se už tak potýká s poklesem populace.

Jak je to možné? Zatímco dříve napadala tato nemoc pouze psy, už řadu let se šíří i mezi jiná zvířaty, například kočkovité šelmy a také mořské savce. Zřejmě mohla za vyhynutí vakovlka, v devadesátých letech 20. století zase způsobila vyhynutí třetiny lvů v Serengheti. Byly již objeveny také exempláře sibiřských tygrů nakažených psinkou.

Pouhá přítomnost psů mění ekosystémy

Psi jsou natolik obratným lovcem a dominantní šelmou, že jich stačí jen malý počet a už jen jejich pouhá přítomnost v novém prostředí mění chování zvířat. To studovali na příkladu velmi odlehlé oblasti v Andách američtí biologové. Výsledky zveřejnili v časopise Biological Conservation.

Jakmile se do oblasti dostali psi, zmizeli z ní čtyři ze třinácti zkoumaných původních druhů zvířat. Šest dalších druhů zvířat ubývalo a tři z nich změnilo dobu své aktivity. Týkalo se to i tak dominantních a silných zvířat, jako jsou medvědi. Psi mohou ohrozit i je, vítězí prakticky vždy díky tomu, že operují ve smečkách. Studie se zabývala jen savci, ptáky vůbec neřešila, ale vědci odhadují, že také u nich mají psi negativní dopad.

Vědci došli k závěru, že bez zásahu člověka se ekosystémy nejsou schopné s hrozbou psů vypořádat. Pokud však člověk do procesu vstoupí a psy v oblasti zlikviduje, dokáže se systém velmi rychle vzpamatovat a vrátit se do původního stavu.

V Indii zabijí psi více lidí než teroristé

Dalším zatím podceňovaným rizikem, které je se psy spojené, je jejich negativní vliv na člověka. BBC letos v březnu informovalo o tom, že v Bombaji zabili psi během 20 let více lidí než teroristé za stejnou dobu. Psí kousnutí, které přeneslo na člověka vzteklinu, tam připravilo o život 434 lidí, teroristé „jen“ 422. Za stejnou dobu pokousali psi 1,2 milionu obyvatel tohoto města.

V Indii představují divocí psi obrovské riziko, žije jich tam asi 30 milionů. Na vzteklinu tam umírá ročně asi 20 000 osob. Podle statistik jde o třetinu všech světových úmrtí na vzteklinu. 

Vydáno pod