Kde se v mozku ukrývá kreativita? Neurologové ji našli mezi hemisférami

Knihy a kurzy, které pomáhají člověku odhalit a rozvinout jeho kreativitu, jsou nesmírně populární. Ale možná i zbytečné, tvůrčí schopnosti jsou totiž zřejmě úplně jinde.

Podle neurologů z Duke University spočívá lidská kreativita v prostoru mezi mozkovými hemisférami – respektive v jejich propojení. Vědci analyzovali propojení v bílé hmotě v 68 oblastech mozku.

Tato mozková tkáň se nachází pod šedou hmotou, tedy pod mozkovou kůrou. Dostala jméno podle její barvy; je tvořená vlákny, jež vystupují z kůry, a dráhami, které propojují jednotlivé části mozku. Spojují miliardy neuronů a přenášejí mezi nimi elektrické signály.

Propojení mezi mozkovými hemsférami
Zdroj: Duke University

Vědci vycházeli z magnetické resonance: pomocí této zobrazovací techniky získali detailní gigabytové snímky pohybu ve zkoumaných částech mozku. Počítačové algoritmy pak z těchto údajů vytvořily třírozměrné mapy mozku. Důležité ale bylo, při jakých činnostech neurologové lidi zkoumali: jednalo se o testy kreativity. Nejčastěji šlo o to, aby testované osoby přišly s co největším množstvím řešení různých problémů. Například měli během pěti minut namalovat co nejvíce geometrických obrazců a v další části experimentu pro ně vymyslet co nejvíce praktických použití v normálním životě. Pak vědci porovnávali tyto údaje s dotazníky, kde měli testovaní popsat své úspěchy na poli umění, hudby, kreativního psaní, vědy a dalších oborů lidské činnosti.

Kde se skrývá kreativita?

Vědci nenašli žádný statistický rozdíl v tom, zda má na kreativitě větší podíl levá nebo pravá mozková hemisféra – dříve se přitom spekulovalo, že tvůrčí schopnosti má obsahovat pravá hemisféra. Neobjevil se ale ani rozdíl mezi tvůrčími schopnostmi mužů a žen.

Jediná statisticky významná položka, v níž se kreativnější lidé (ti, kteří se umístili mezi 15 procenty nejlepších) lišili od těch horších, byl počet propojení mezi levou a pravou mozkovou hemisférou.

Nádory mozku jsou druhým nejčastějším onkologickým onemocněním dětí (zdroj: ČT24)

Podle autorů této studie se výsledky jejich práce dají velmi dobře aplikovat v praxi – další testy totiž prokázaly, že se pomocí této metody dá z pouhé struktury mozku velmi přesně předpovědět, zda se jedná o hodně kreativního jedince.

Vydáno pod