Hurikány mívaly jen ženská jména, změnil to až feminismus

Hurikán, který nyní sužuje karibskou oblast, nese ženské jméno Irma, zatímco ten, který nedávno napáchal obrovské škody v Texasu, měl jméno mužské Harvey. Tato tradice střídání ženských a mužských jmen pro názvy tropických bouří v Atlantiku byla zavedena v roce 1979, v době narůstajícího feminismu, zřejmě kvůli genderové vyváženosti.

Předtím se totiž dávaly tropickým bouřím jen ženská jména. Tři roky stará studie Illinoiské univerzity přinesla zajímavý závěr, že hurikány s ženskými jmény zabily více lidí než ty s mužskými

První známý název hurikánu pochází z roku 1825 a byl jím živel Santa Ana, který zabil na 1300 lidí na Portoriku. Tehdy se zavedla praxe pojmenovávat tropické bouře podle svatého, který slavil svátek v den, kdy živel dorazil do obydlené oblasti.

Koncem 19. století začal meteorolog Clement Wragge dávat hurikánům ženská jména, často biblická. Za druhé světové války dávali někteří meteorologové v USA tropickým bouřím jména po svých milenkách, manželkách či matkách.

V první polovině minulého století byla také rozšířená praxe označovat tropické bouře rokem a písmenem, takže například první bouře roku 1948 dostala název 1948A. To ale bylo mnohdy matoucí, docházelo k chybám a překlepům.

Seznam jmen

V roce 1953 zavedlo americké Národní středisko pro hurikány (NHC) seznam jmen pro tropické bouře v Atlantiku, který ale až do roku 1978 obsahoval jen ženská jména. Až následující rok bylo zavedeno střídání ženských a mužských jmen pro názvy tropických bouří. Nyní existuje šest seznamů, které vede a aktualizuje výbor Světové meteorologické organizace (WMO).

Jména jsou na těchto seznamech řazena podle abecedy s tím, že jsou vynechána písmena Q, U, X, Y a Z, protože na ně začíná málo jmen. Seznamy se pravidelně střídají po šesti letech, takže letošní seznam bude znovu použit v roce 2023.

Pro bouře zformované v Atlantiku je ale na každý rok na seznamu jen 21 jmen a pokud se daný rok v Atlantiku zformuje více tropických bouří, začnou se pojmenovávat písmeny řecké abecedy. Tak se to stalo například v roce 2005, kdy po Wilmě následovaly ještě bouře Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon a Zeta.

Katrina se už nebude opakovat

Pokud je některý z hurikánů příliš ničivý, rozhodne výbor WMO o vyřazení jeho jména ze seznamu. Tak se to stalo například v roce 2005 s hurikánem Katrina, který zasáhl Kubu, Bahamy a jih USA a vyžádal si na 1840 obětí. Katrinu proto v seznamu v roce 2011 vystřídala Katia.

Seznamy jmen pro tropické bouře vede WMO i pro Pacifik, v nich figurují podle BBC i názvy květin, zvířat či historických postav, například Kulap (thajsky růže) nebo Tokage (japonsky ještěrka).