Humanitní vědy dostanou stovky milionů korun. Zatím uspěl každý třetí žadatel

Na aplikovaný výzkum ve společenských vědách půjdou stamiliony - šanci mají nápady z aplikovaného výzkumu propojujícího humanitní vědy, společenské vědy nebo umění jak mezi sebou, tak s obory technickými nebo přírodovědnými.

Na projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve společenských a humanitních vědách a také v umění půjde letos několik stovek milionů korun ze státního rozpočtu. Program ÉTA Technologické agentury (TA ČR), který je určený na tuto oblast, má v letech 2018–2023 rozdělit 2,4 miliardy korun. V první výzvě loni podpořil projekty za 467,5 milionu korun.

Podle předsedy agentury Petra Očka je ÉTA oproti dřívějšímu programu pro společenskovědní oblast více zaměřená na propojení s technickými obory.

Technologická agentura pomůže až 80 procenty

O peníze se žadatelé budou moci hlásit od 9. května, soutěžní lhůta potrvá 43 dní. Podpora sahá do výše 80 procent nákladů. Agentura očekává, že většinou to bude méně než 5 milionů korun na jeden projekt. „První výzva byla loni, nyní je druhá,“ uvedl Očko. Oproti dřívějšímu programu se tentokrát více přihlíží ke spojení s technickými obory. „Konkrétně je velká priorita u projektů, které se zabývají společenskými dopady technologických změn,“ řekl Očko.

Už v první soutěži agentura podpořila například projekt spojující etiku a autonomní mobilitu nebo například výzkum možností, jak využít asteroidy. Dalšími již podpořenými projekty ÉTA jsou aplikace pro učitele vyučující dějiny HistoryLab, výzkum zkušeností dětí a rodičů s epilepsií, diagnostika nadaných žáků nebo metoda, jak omezit plýtvání potravinami ve veřejném stravování.

Zatím uspěla jen třetina žádostí

Do první soutěže se přihlásilo 306 návrhů projektů. „TA ČR podpořila 94 z nich, což představuje 31procentní míru úspěšnosti,“ uvedla agentura. Podle hlavního tvůrce programu ÉTA Marcela Krause bylo častým důvodem odmítnutí to, že žadatelé do projektu zapojili společenské a humanitní vědy jen slabě, případně nedoložili, čím je jejich řešení neotřelé a nové.

Agentura proto pořádá 14. května pro zájemce o účast setkání v pražském centru Opero, kde jim poradí, jak podávat návrhy projektů do soutěže.

Přes Technologickou agenturu rozděluje stát podstatnou část peněz na aplikovaný výzkum. Slouží k tomu několik programů, které trvají zpravidla několik let a jsou určené pro konkrétní oblast výzkumu. Pro společenské vědy to byl program Omega, vyhlášený na roky 2012–2017. Jeho následníkem je ÉTA, kterou vláda schválila v lednu loňského roku.